- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Du behøver ikke være ensom i julen

Julepynten og de første nisser er oppe i nogle af butikkerne, og de første julekataloger varsler julens komme – til glæde for nogen og fortrydelse for andre.

Julen – og andre højtider – er en tid, hvor mange tilbringer tid sammen med familie og venner. Men også en tid hvor man for alvor kan føle sig ensom, hvis man ikke har nogen at fejre den med.

Mange ældre har et aktivt socialt liv, og en god kontakt til venner og familie. Men for et stort og stigende mindretal er hverdagen præget af ensomhed. Næsten syv procent af Gladsaxes ældre borgere føler sig, ifølge Den Nationale Sundhedsprofil, ofte uønsket alene.

Blandt andet fordi pensionsalderen er præget af tab af ægtefællen, tab af arbejdsidentitet eller tab af førlighed, eller fordi det er svært at få økonomien til at hænge sammen, i forhold til transport og dyre aktiviteter.

Ensomhed hos ældre er ikke bare et problem for den enkelte, men også et samfundsproblem. For ensomheden svækker helbredet, øger dødeligheden, blandt andet ved ofte at være ledsaget af fysisk inaktivitet.

Ofte føles ensomhed som et tabubelagt nederlag, man ikke har lyst til at udbasunere. Og mange ensomme ældre ønsker heller ikke at være til besvær, da yngre familiemedlemmer har travlt med arbejde, familie og fritidsinteresser.

Kvalitetssamvær bryder ensomheden
Det er ofte ikke samvær i sig selv, men nærvær som mindsker følelsen af ensomhed. Det er altså kvaliteten af samværet der ofte betyder noget – man kan nemlig sagtens være ensom blandt mennesker.

Og hvis man gerne vil være med til at hjælpe med at bryde ensomheden, har Ældre Sagen Gladsaxe en masse forskellige aktiviteter såsom motionsgymnastik, nørkleri og madmøder. Man kan også blive medlem af Hemingway Club eller Blixen Klub, der er sociale netværk for voksne mænd og kvinder over 60.

Desuden har Gladsaxe Kommune en pulje til at støtte aktiviteter for ensomme ældre, hvor man kan søge midler til at holde et arrangement i højtider som jul og påske, hvor risikoen for at man føler sig ensom er ekstra stor.

Aktiviteten, som man søger støtte til, skal komme svage, udsatte eller ensomme ældre til gode, fremme trivsel og socialt samvær i forbindelse med en højtid, og hjælpe nye borgere, der er mere sårbare over for ensomhed. Den skal desuden medfinansieres af andre end Gladsaxe Kommune.

Man kan søge om økonomisk støtte til sin aktivitet hos Social- og Rehabiliteringsafdelingen i Gladsaxe Kommune på mail ssf@gladsaxe.dk (skriv ’Tilskud til højtidsaktiviteter’ i emnefeltet), eller per brev.

Læs mere på gladsaxe.dk/hoejtid [1], hvor man også kan hente ansøgningsskemaet. Eller hør mere hos Ea Lykke Elsborg på sofeel@gladsaxe.dk eller telefon 3957 5543.
Eller på aeldresagen.dk/lokalafdelinger/gladsaxe [2], hemingwayclub.dk/gladsaxe [3] og blixenklub.dk [4].