Færre anbragte børn
Antallet af anbringelser af børn i Gladsaxe er faldet siden sidste år

I 2. kvartal af 2019 blev 115 børn og unge fra Gladsaxe anbragt uden for hjemmet. Et fald på 16 siden året forinden, og en del af en generelt faldende tendens på landsplan, ifølge tal fra Danmarks Statistik. I samme kvartal i 2011 var tallet for Gladsaxe 114.

Ifølge Kommunernes Landsforeningens (KL) nøgletal for udsatte børn for 2019, ligger Gladsaxe i den lave ende for antal anbragte børn per 1.000 0-22 årige. KL angiver den hyppigste anbringelsesårsag som bekymrende adfærd hos børnene, eksempelvis udad-reagerende adfærd.

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE konkluderer i en rapport fra 2018, at langt de fleste anbragte børn kommer fra en svag social familiebaggrund, hvor få af børnenes forældre bor sammen og mange ikke magter forældreopgaven.

Ifølge en rapport om anbragte børn og unges trivsel, lavet af Rambøll sidste år, trives over 85 procent af de danske anbragte børn og unge i deres anbringelse – især dem der er anbragt i slægts- og familiepleje.
pk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top