Færre på beskæftigelsesydelser
Gladsaxe og to andre hovedstadskommuner har færre på beskæftigelsesydelser i 2019 end i 2008

Tre hovedstadskommuner – København, Frederiksberg og Gladsaxe – har som de eneste kommuner en lavere andel på beskæftigelsesydelser som dagpenge, kontanthjælpsydelser, sygedagpenge, førtidspension og fleksjobydelser nu, end før finanskrisen i 2008. Alle tre kommuner har samtidig haft både en stor befolkningstilvækst og en tilsvarende udvikling i beskæftigelsen, skriver nyhedsportalen NB Beskæftigelse. Fra 2008 til 2019 var der, ifølge tal fra Danmarks Statistik, en ændring på -0,4 procentpoint i andel af befolkningen på beskæftigelsesydelser i Gladsaxe Kommune.

Guldborgsund, Sønderborg, Haderslev, Struer og Ringkøbing-Skjern kommuner har haft det største fald i beskæftigelsen og størst stigning i andelen af borgere på beskæftigelsesydelse. pk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top