Flygtninge tager ikke boliger fra hjemløse
Kristine Henriksen, formand for Psykiatri- og Handicapudvalget

Når Gladsaxe Kommunes Boligformidling får en ledig bolig til anvisning, bliver der foretaget et match mellem boligen og de borgere, der står på Boligformidlingens akutliste, så boligen udlejes til den borger, hvis behov bedst matcher til den enkelte bolig. Det er korrekt at boliger til flygtninge i Gladsaxe formidles gennem Boligformidlingen.
I 2018 fik 8 flygtninge en bolig gennem Boligformidlingen. Men det er ikke korrekt, som Kristian Tørning skrev i sidste uge, at boliger, som går til flygtninge, kunne være udlejet til hjemløse danskere, så hjemløse kommer bagerst i køen. For det er ikke alle hjemløse, der er med i hjemløsetællingen, der står eller ønsker at stå på Boligformidlingen akutliste. Nogle hjemløse opfylder ikke kriterierne, nogle ønsker ikke en bolig og andre hjemløse har kommunen slet ikke kontakt til.
Netop hjemløse, der sover på gaden, er ofte meget vanskelige at hjælpe til en bolig. Gladsaxe Kommune har over en årrække arbejdet målrette med indsatsen over for de hjemløse, blandt andet gennem en offensiv strategi mod hjemløshed. Der er oprettet et ungeherberg i Gladsaxe og et nyt projekt ”Rum til en Ung” arbejder med at skaffe værelser hos private til sårbare unge for at forebygge hjemløshed blandt unge. Det er dette arbejde, som nu bærer frugt i form af, at antallet af hjemløse falder i Gladsaxe.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top