Kommunale udvalg under luppen
RådhuslupCOLOURBOX7111567.jpg
Det danske udvalgsstyre i kommunerne er kommet under luppen i ny rapport. I Gladsaxe er lokalpolitikerne generelt glade for systemet. Nogle af dem savner dog lettere adgang til, og et mere ligeligt forhold til, forvaltningen. Foto: Colourbox og Peter Kenworthy.
De kommunale udvalg fungerer generelt godt og mange lokalpolitikerne er tilfredse, selvom embedsværket og borgmestre har en del magt, siger ny undersøgelse. Gladsaxe Kommunes lokalpolitikere er i det store hele enige

I den britiske firser-sitcom, Yes Prime Minister, mener premierminister James Hacker at hans embedsmænd styrer for meget og vil for lidt, og at det politiske system derfor har ”en græsslåmaskines motor og en Rolls Royces bremser”.

Hans topembedsmand, Sir Humphrey Appleby, betragter den embedsstand som han er en del af, som toppen af et politisk meritokrati (hvor magten gives til dem der menes at fortjene den), der kun afbrydes af lejlighedsvise valg.

Danske lokalpolitikere i Gladsaxe Kommune, og i andre kommuner, er ikke ubetinget enige i at dette er tilfældet i de danske kommuner. Selv om nogen af dem godt kan se visse tendenser i denne retning.

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, har i oktober udgivet en ny undersøgelse af det kommunale udvalgsstyre, som er en styreform som langt de fleste kommuner benytter sig af – herunder Gladsaxe Kommune. Undersøgelsen beskriver erfaringer og holdninger blandt kommunalpolitikere og kommunaldirektører i 12 danske kommuner (blandt andet Gentofte, men ikke Gladsaxe).

Hvem bestemmer?
En spørgeskemaundersøgelse blandt lokalpolitikerne i VIVEs undersøgelse viser, at 78 procent synes at udvalgsstyreformen i kommunen fungerer godt eller meget godt, samt at kommunalpolitikerne generelt mener, at forvaltningerne er gode til at formidle deres viden og ekspertise til dem.

I rapporten konkluderer man samtidig, at der i nogle tilfælde er vanskeligheder og utilfredshed med styreformen, men at der også er mange gode eksempler på, at hensynene til demokratisk ansvarsplacering, politisk lederskab og professionalisme kan varetages inden for det eksisterende udvalgsstyre i kommunerne.

Udvalgsstyreformen kræver et godt samarbejde mellem borgmester, embedsværk og byråd, men det tætte samarbejde mellem borgmester og administrationen kan betyde at politik og forvaltning risikerer at blive sammenblandet i det daglige.

Fire ud af ti af politikerne i undersøgelsen mener, at det reelt er borgmesteren der bestemmer det meste. En tredjedel mener samtidig, at det kan være svært at få politik igennem, hvis ledende embedsmænd er imod, mens over halvdelen er enige i, at der er alligevel er en klar grænse mellem politik og forvaltning i det daglige arbejde.

– Mens disse resultater kan tolkes som indikationer på problemer i forholdet mellem politikere og forvaltning, afdækker vores interviewresultater dog flere årsager til, at de faglige hensyn kan veje tungere end politisk overbevisning – og disse årsager er ikke nødvendigvis udtryk for en problematisk relation mellem politik og administration, skriver VIVE i rapporten.

Bredt samarbejde
Det overordnede billede, som rapporten tegner, kan lokalpolitikerne i Gladsaxe Byråd godt nikke genkendende til.

Formand for Miljøudvalget, Tom Vang Knudsen (A), mener at både samarbejdet i udvalgene og samspillet mellem politikere og forvaltningen fungerer godt.

– Der er plads til input, som kan ændre den endelige beslutning. Borgmesteren har selvfølgelig en vis magt og sidder på et flertal i byrådet, som er en magt i sig selv. Men at magten ikke bliver misbrugt, kan i vores egen kommune vel ses i relation til de brede budgetforlig, der er indgået de seneste mange år, tilføjer han.

Udvalgsstyret giver også gode muligheder for at inddrage borgerne, og borgmesteren forsøger, trods politiske forskelle, at få så mange med som muligt i de større sager, fortæller formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Dorthe Wichmand Müller (F).

– Jeg er dog ret sikker på, at forvaltningen ikke fremlægger mange sager, uden de lige har været en tur rundt om borgmesteren, tilføjer hun.

Ifølge Borgmester Trine Græse (A) har Gladsaxe dygtige og loyale embedsmænd, der arbejder for at understøtte de beslutninger og den linje, som politikerne i byrådet sammen har lagt. Og kommunen er desuden gode til at udnytte mulighederne for at inddrage borgere, mener hun.

– Vi er meget optaget af at involvere vores borgere og virksomheder i udviklingen af vores by. Derfor har vi mange høringer, borgermøder, byvandringer og dialoger med dem. Vi har for eksempel lige nu to opgaveudvalg om henholdsvis letbanebyggeriet og renoveringen af Søborg Skole. Og dem kommer der flere af i fremtiden. Så jeg synes, at vi har nogle gode, demokratiske processer og at vi udnytter de muligheder, vi har med den nuværende styreform, på en rigtig fin og konstruktiv måde, fortæller Trine Græse.

Kræver arbejdsindsats
De Konservatives Lars Abel, der sidder i flere kommunale udvalg, fortæller, at han er stor tilhænger af udvalgsstyreformen. Men at han savner lettere adgang til den direkte kommunikationen med forvaltningen for de menige byrådsmedlemmer.

– Jeg kunne godt savne at vi byrådsmedlemmer er tættere på de konkrete sager. For mange af sagerne ligger højt oppe i systemet, hvor vi i udvalgene først ser dem meget sent, mener han.

Enhedslistens Trine Henriksen, der er næstformand for Miljøudvalget, mener at systemet på mange måder fungerer godt, men at manglende tid kan give et ulige magtforhold.

– Vi har relativt kort tid til at forholde os til sager, som forvaltningen har arbejdet med i lang tid. Jeg har tidligere foreslået, at hver gruppe fik noget sekretærbistand, som man selv kunne råde over, men det har der ikke været flertal for. Jeg synes dog, at der er sket en positiv udvikling i de år, jeg har været med, i retning af at flere sager fremlægges til drøftelse med flere muligheder, fortæller hun.

Gruppeformand for Venstre, og medlem af flere udvalg, Astrid Søborg, er enig. Vores kommunestyre er fornuftigt indrettet, og embedsværket i Gladsaxe Kommune er generelt kompetent og samvittighedsfuldt, mener hun.

– Men jeg er sådan set enig i, at det kan være vanskeligt at hamle op med forvaltningens vurderinger af konkrete sager. Det er forvaltningen, der giver deres billede af virkeligheden, når de fremlægger en sag til beslutning. Og man skal være vaks, vidende og kritisk tænkende for at stille spørgsmål ved det, man som politiker bliver præsenteret for, ikke mindst hvis man ønsker at foreslå alternativer, tilføjer Astrid Søborg.

FAKTA
De fleste kommuner i Danmark har udvalgsstyre. I udvalgstyre har byrådet den øverste beslutningsmyndighed, og en sag til politisk behandling skal typisk skulle igennem forvaltning og stående fagudvalg, samt eventuelt økonomiudvalg og byråd. Borgmesteren har ansvaret for den administrative ledelse. En af fordelene ved udvalgsstyret er, at byrådsmedlemmerne har mulighed for at være tæt på afgørelserne af enkeltsager, og dermed få politisk indflydelse via de forskellige udvalg. Ulemper kan være, at der er en uklar ansvars- og kompetencefordeling, og at udvalgsmøderne typisk er lukkede for offentligheden.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top