Lukket kørespor på ringvejen
Et kørespor lukkes på Gladsaxe Ringvej fra Herlev Kommune frem til Hillerødmotorvejen

Fra i søndags vil der kun være et kørespor i retning fra Herlev Kommune frem til Hillerødmotorvejen. Sporlukningen er nødvendig for, at forsyningsselskabet Novafos kan flytte og fremtidssikre kloak- og vandledninger på Gladsaxe Ringvej som forberedelse til letbanen.

Oktober 2019 – forår 2020
Novafos starter opgravningen i højre side af Gladsaxe Ringvej fra Herlev Kommune frem til Hillerødmotorvejen i retning mod rundkørslen i Buddinge. Arbejdet betyder, at der kun er et brugbart kørespor i anlægsperioden i kørselsretning mod Gladsaxe og to spor mod Herlev.

Alle fodgængere og cyklister henvises til en dobbeltrettet fællessti på den venstre side af vejen ud for Herlev Hospital frem til Dynamovej (senere hen til Hillerødmotorvejen). I krydset ved Dynamovej kan man krydse over på almindelig cykelsti og fortov.

Forår 2020 – efterår 2020
Novafos fortsætter arbejdet på venstre side af vejen fra Herlev Kommune frem til Hillerødmotorvejen mod rundkørslen i Buddinge i foråret 2020. Her vil det ene kørespor fjernes i den modsatte færdselsretning, så der i anlægsperioden er to spor mod Gladsaxe og et spor mod Herlev. Alle fodgængere og cyklister henvises til en dobbeltrettet fællessti på den højre side af vejen.

Mere trafik i området
Sporlukningerne under arbejdsperioderne betyder, at der kan forekomme trængsel og forlænget rejsetid på strækningen, især i myldretiden. Det kan tage længere tid at komme til og fra motorvejsramperne samt til og fra Dynamovej og Batterivej.

I arbejdsperioderne vil der være tung trafik med lastbiler og andre arbejdsmaskiner klokken 7-18 på hverdage, og der kan også være støj, vibrationer og støv på grund af arbejdet.
Der vil være opsat skilte på strækningen, som både cyklister og bilister kan orientere sig efter.

Forsyningsselskabet Novafos er en ud af en række forskellige aktører, som kommer til at arbejde på Gladsaxe Ringvej i de kommende år, hvor Hovedstadens Letbane bliver bygget. Man kan generelt regne med forlænget rejsetid frem til 2024, hvor de større vejarbejder forventes færdige. Hovedstadens Letbane forventes klar til åbning i 2025.

Du kan få besked direkte på mail, når der sker nye anlægsaktiviteter i forbindelse med Hovedstadens Letbane i Gladsaxe eller de øvrige kommuner langs strækningen.
Tilmeld dig via dinletbane.dk/infoservice
• På Novafos’ webside https://novafos.dk/regnvand/projekter kan du læse mere om ledningsomlægningerne på Gladsaxe Ringvej.
• På Vejdirektoratets webside www.trafikinfo.dk kan du angive din daglige rute og få automatisk besked, når der er trafikale hændelser på ruten.
• Større forsinkelser og ændringer på vejene bliver nævnt i P4 Trafikradio.
• Skal du med offentlig transport, kan du holde dig opdateret på rejseplanen.dk og på dinoffentligetransport.dk
• Har din GPS i bilen mulighed for live trafikinfo, vil du også her blive opdateret løbende på din rute.
Du kan også se en live-visning af trafiksituationen i og omkring Mørkhøj Erhvervskvarter via City Sense på citysense.dk/gladsaxe/vest/

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top