Mindre bureaukrati giver bedre tid
Bureaukrati-COLOURBOX16333886.jpg
Mindre papirarbejde giver mere effektivitet. Det mærker socialrådgivere i Gladsaxe i frikommuneforsøg. Foto: Colourbox.
Analysecenter konkluderer at fritagelse for dokumentation i frikommuneforsøg i Gladsaxe giver hurtigere indsatser og højere effektivitet

– Socialrådgivernes arbejdstid er blevet omlagt, så de bruger mere tid på dialog med familierne og mindre tid på dokumentation. Det er sket samtidig med, at hver rådgiver i familieafdelingerne har fået færre sager. De foreløbige resultater peger på, at forandringerne fører til, at der bliver taget hurtigere beslutning i sagerne, og at der går kortere tid fra beslutning til indsats.
Sådan skriver Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, i en pressemeddelelse for en midsvejsstatus for to frikommuneforsøg på det børnesociale arbejde i Gladsaxe, Guldborgsund og Ikast-Brande, hvor kommunerne i forsøgsperioden er ”fritaget fra en række ressourcekrævende regler i servicelovens børnekapital”.

– Kommunerne ser ud til at lykkes med at omsætte den reducerede administrative byrde i forbindelse med undtagelsen fra visse regler i serviceloven til hyppigere interaktion med familierne … [og] socialrådgiverne oplever, at fritagelsen fra udvalgte administrative procedurer skaber større fleksibilitet og smidighed i deres arbejde, skriver VIVE i midtvejsstatussen.
Med andre ord får socialrådgiverne mere tid til arbejdet med familierne, efter at de er blevet fritaget for administrative opgaver.

Bureaukrati går af mode
Ifølge tal fra Analyse Danmark fra 2016, bruges over en fjerdedel af de offentligt ansattes arbejdstid på dokumentation, skemaer, evalueringer og andet papirarbejde.
Men i de senere år er bureaukrati og den forvaltningspolitiske reformbølge New Public Management, der skulle skabe effektivitet og kvalitet i det offentlige system med management og målinger, gået lidt af mode. Ifølge verdens mest anerkendte forskere i New Public Management, Hood og Dixon, har New Public Management nemlig givet en dyrere og dårligere offentlig sektor.

Det har man også lagt mærke til i Danmark, hvor den tidligere regering i 2018 skrev at ”vi skal gøre op med uhensigtsmæssige registreringskrav … [og] rydde ud i meningsløse regler, skemaer og rigid kontrol”, i forbindelse med lanceringen af en afbureaukratiseringsreform.

Og i den nuværende Socialdemokratiske regerings ”politiske forståelse” med De Radikale, SF og Enhedslisten, pointerer man at regler og bureaukrati har fjernet tid fra kerneopgaverne.
– Der er brug for et opgør med den kortsigtede styring af den offentlige sektor, hvor for meget bureaukrati og kontrol og for mange krav om dokumentation fjerner tid fra kerneopgaverne og mindsker medarbejdernes arbejdsglæde, tilføjes det.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top