Pæn tilfredshed med borgerservice
Tre ud af fire brugerne er tilfredse med servicen

I maj og juni spurgte analysefirmaet Moos-Bjerre 671 Gladsaxe-borgere om, hvorvidt de var tilfredse med Gladsaxe Kommunes borgerservice.

Der blev spurgt ind til tretten områder, blandt andet handicaprådgivningen, visitation til hjemmehjælp, jobcenteret, ungeenheden, rottebekæmpelsen og familieafdelingen. Overordnet set var 75 procent tilfredse med servicen. Dette tal dækker dog over større eller mindre forskelle i tilfredshedsniveauet. Næsten ni ud af ti borgere var tilfredse med borgerservice, mens kun lidt over halvdelen var tilfredse med jobcenterets service.

Næsten halvdelen af de 671 borgere ville helst i kontakt med kommunens borgerserviceenheder over telefonen, mens omkring en tredjedel ønsker at bruge selvbetjening.

Moos-Bjerre anbefaler blandt andet i den nye rapport, at kommunen i fremtiden kunne tilbyde en mere problemløsningsorienteret service, samt gode digitale og/eller telefoniske løsninger på flere områder. Man bør også sikre hurtigere svar per mail, og sikre at selvbetjening er nemmere at finde på hjemmesiden, mener analysefirmaet samt forbedre servicen på jobcenteret.

Tilfredsheden med borgerservicen er steget siden en brugerundersøgelse fra 2017.Her var 71 procent generelt tilfredse med borgerservice.
pk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top