Profilering på jobcentrene
Jobcenter.jpg
Jobcenter Gladsaxe tilrettelægger ikke forløb på baggrund af etnicitet, siger man. Foto: Peter Kenworthy.
Danske jobcentre anklages for ulovligt at bruge oplysninger om arbejdsløses herkomst til at organisere jobindsats. Det gør vi ikke i Gladsaxe, siger jobcenterchef

Jobcentre rundt omkring i Danmark bruger oplysninger om arbejdsløses herkomst til at tilrettelægge jobindsatsen. Der er tale om et særligt profileringsværktøj til at vurdere risikoen for, om en arbejdsløs ender i langtidsledighed, og hvilken jobindsats den arbejdsløse kommer ud i.

På siden ”Profilafklaring – det digitale forberedelsesskema på Jobnet”, på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside, kan man eksempelvis læse, at ”den lediges besvarelser bliver genstand for en statistisk baseret analyse af den lediges risiko for at blive langtidsledig ud fra en række objektive informationer om den ledige, som indhentes via registrer om fx alder, herkomst og ledighedshistorik”. Ifølge jobcenterchef i Gladsaxe Kommune, Katrine Birk, benytter man dog ikke profileringsværktøjet i Gladsaxe.

– Vi tilrettelægger ikke forløb på baggrund af etnicitet. Vi tror på individuelle tilrettelagte forløb, hvor vi kan samle grupper af borgere omkring den samme indsats under forudsætning af de har de samme behov for støtte, tilføjer Katrine Birk.

Ulovlig profilering
Profileringen på baggrund af herkomst er da også, ifølge flere eksperter, ulovlig diskrimination.

– Det er ulovligt at lægge vægt på etnicitet i behandling af den enkelte borger. Myndigheder må gerne lægge vægt på etnicitet, når de laver statistik og eksempelvis vurderer hvordan en indsats virker – men ikke i behandlingen. Det har vi oplyst til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som vi er i dialog med om sagen, siger Maria Ventegodt, ligebehandlingschef ved Institut for Menneskerettigheder.

Profileringen er, ifølge Institut for Menneskerettigheder, både i strid med ”Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet” og med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 og 14.

Herkomst på Jobnet
Forberedelsesskemaet er, ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, tænkt som et redskab til at understøtte vejlederens forberedelse til samtalen med borgeren og til at give borgeren mulighed for at reflektere over sin situation. Det udfyldes på jobnet.dk, hvor man bliver mindet om at udfylde det før en samtale i jobcenteret.

Her skal man blandt andet svare på, om ens herkomst er dansk oprindelse eller om man er indvandrer.

I en side om ”Politik om persondata” på Jobnet, kan man desuden læse at ”såfremt du udfylder forberedelsesskemaet som dagpengemodtager indhentes følgende oplysninger fra forskellige registre”, hvor herkomst er en af oplysningerne.

I en ”Vejledning til Profilafklaring for dagpengemodtagere – Forberedelsesskema” fra september, lavet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, kan man blandt andet læse at ”forberedelsesskemaet … suppleres med baggrundsoplysninger om alder, herkomst, offentlig forsørgelse”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top