- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Skoleledere leder mindre

Den uafhængige statslig institution, det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, konkluderer i en ny rapport at skoleledernes autonomi er blevet mindre, siden folkeskolereformen trådte i kraft i 2014. Dette på trods af at det var reformens intention at øge lokale frihedsgrader til særligt skolernes ledelse, tilføjer man.
Den generelle reduktion i autonomien hænger blandt andet sammen med, at kommunerne i stigende grad sætter en fælles retning og iværksætter fælles aktiviteter for kommunens skoler, hvilket skolelederne generelt oplever som positivt.
– For mange usammenhængende kommunale initiativer kan imidlertid opleves som en begrænsning for skoleledernes autonomi, kan man læse i rapporten.
VIVEs rapport pointerer samtidig, at kommunerne og skolerne har øget deres brug af styring efter mål og resultater siden folkeskolereformen blev indført, og at der ingen sammenhæng er mellem kommunernes mål- og resultatstyring og elevernes faglige resultater og trivsel.
Eleverne klarer sig dog bedre ved afgangsprøve i dansk og matematik på de skoler, hvor kommunen styrer skolen efter mål og resultater, og skolelederen samtidig har autonomi, pointerer VIVE.
– Mens mål og resultatstyring er vundet frem siden 2014, så er skoleledernes autonomi svundet ind. I dag oplever flere skoler således både at blive styret på mål og resultater og på de midler, de har til at indfri målene. Det kan gøre det vanskeligt for skolelederne at indfri målene, pointerer VIVE i en pressemeddelelse.

Ingen kommentar
Gladsaxe Bladet henvendte sig per mail til skolelederne på Gladsaxes ti folkeskoler, for at høre om hvorvidt de mener, at de har mistet autonomi siden folkeskolereformen blev indført. Om dette i bekræftende fald overhovedet er et problem. Og om Gladsaxe Kommune i stigende grad sætter en fælles retning og fælles aktiviteter.
Kun en af skolelederne havde svaret på Gladsaxe Bladets henvendelse inden redaktionens deadline, med beskeden om at man ikke ønskede at deltage i undersøgelsen.