- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Værdighedspolitik revideret

Da loven om værdighedspolitikker trådte i kraft i 2016, blev kommunerne forpligtede til at udarbejde en samlet værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje. Gladsaxe Kommune fik sin første værdighedspolitik senere samme år.

Partierne bag finanslovsaftalen for 2019 besluttede i år, at værdighedspolitikken nu også skulle beskrive, hvordan kommunerne understøtter bekæmpelse af ensomhed.

Et forslag til et afsnit om bekæmpelse af ensomhed – der blandt andet er blevet afstemt med Seniorrådet, Handicaprådet og bruger- og pårørenderåd ved en høring – blev fremlagt for byrådet, og godkendt.
I det nye afsnit kan man blandt andet læse, at nøglen til at forebygge og bekæmpe ensomhed ligger i samværet med andre mennesker, og at langt de fleste ældre opsøger aktiviteter og socialt samvær på egen hånd. Nogle særligt sårbare ældre har dog brug for støtte til at indgå i sociale fællesskaber, hvor de får opmærksomhed, inkluderes og oplever at blive set og hørt.

Denne støtte kan være i form at hjælp til at finde en aktivitet, som interesserer den ældre eller støtte til at møde nye mennesker eller genoptage kontakten med nogle af dem, som de ældre ønsker at se mere til i hverdagen, står der i det nye afsnit.

Fokus på den psykiske og sociale trivsel skal desuden forebygge og bekæmpe ensomhed blandt ældre på bosteder, seniorcentre, ældreboliger og i eget hjem. Her skal en forebyggelseskonsulent, ældrekonsulent eller brobygger inddrages ved mistanke om ensomhed og isolation hos en borger, og hjælpe med at få et overblik over de relevante kulturelle og sociale tilbud, der findes i kommunen, og støtte borgeren til at deltage. Det kan for eksempel være ved at hjælpe med at bestille transport eller arrangere, at den ældre ledsages til aktiviteten i starten.
pk