- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Borgermøde om ældrepolitik

Der var en repræsentant for alle byrådets partier undtagen Enhedslisten, da Ældre Sagen holdt borgermøde om ældrepleje og ældrepolitik på Gladsaxe Hovedbibliotek i sidste uge. Og der er nok at tage fat på.

Gruppen af over 80-årige forventes, ifølge Danmarks Statistik, at vokse med 150.000 personer på landsplan i løbet af de næste ti år, svarende til over 50 procent flere end i dag. Gruppen af 65-79-årige forventes at vokse med 58.000.

Antallet af ældre danskere over 80 år, der lever med de behandlingskrævende kroniske sygdomme KOL, type 2-diabetes, knogleskørhed og demens er desuden tredoblet siden 2000, skrev Kommunernes Landsforening i et nyhedsbrev i sidste uge.

Og Ældre Sagen mener at den danske ældrepleje i mange år er blevet undermineret.

Ældrekonsulent fra Ældre Sagen, Rikke Sølvsten Sørensen, satte gang i løjerne på hovedbiblioteket i en længere præsentation.

Her problematiserede hun blandt andet at kommunen, i en analyse af behovet for pleje- og ældreboliger skriver, at ”de ældre bliver sundere og sundere, og at fremtidens ældre vil leve et aktivt og uhindret liv længere, og deres behov for pleje derfor vil opstå senere i livet”. Ifølge rapporten vil der, indtil 2025, formentlig ikke være behov for at bygge nye plejeboliger – afhængig af ”hvilken betydning sund aldring får”.

Hun spurgte også ind til hvordan byrådspolitikerne vil sikre værdighed i ældreplejen, når antallet af ældre er stigende.

De cirka 70 publikummer var også i høj grad deltagende, og ville gerne spørge og fortælle politikerne om alt fra stresset personale og manglende økonomi på plejecentrene, til forringet offentlig transport. Og så var der en ældre dame, der bare måtte fortælle at hun skam var meget glad for at bo i Gladsaxe.

Flere hænder
Formanden for Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget, Dorthe Wichmand Müller (F), svarede at hun mente, at opkvalificering af personalet på plejecentrene var centralt.

– For det er vigtigt at man har noget ordentlig personale, men det er svært at rekruttere assistenter og hjælpere og få uddannet personale nok. Vi prøver så godt vi kan, tilføjede hun.
Christina Rittig Falkberg (B) fortalte, at der har været ledelsesudfordringer på ældreområdet, og at de manglende hænder og tid var et landsdækkende problem.
Kristian Niebuhr (O) tilføjede, at der i det nye budget er sat penge af til blandt andet social- og sundhedselever og –personale.

– Så vi er lidt på forkant, tilføjede han.

Og Lars Abel (C) fortalte, at byrådspolitikerne kommer rundt på plejehjemmene.

– Så kom og sig hvis der er nogen sager.

Politik er prioritering
Mange af byrådspolitikerne mente desuden, at man skal forsøge at imødekomme ønsket om seniorbofællesskaber, eventuelt i form af fællesskaber med blandede aldersgrupper.
Og Pia Skou (V) fortalte, at ensomhed blandt ældre er et stort problem.

– Jeg håber at man vil benytte nogle af de tilbud som kommunen har, som madklubber og motion og bevægelse, tilføjede hun.

Men så skal mange af de ældre en tur med bussen. Og busserne, som publikum meget gerne ville diskutere, er en udfordring som Gladsaxe Kommune ikke kan løse alene, fortalte byrådspolitikerne. Blandt andet fordi Movia og de andre kommuner som busserne skal igennem, skal være enige om ruterne.

Busserne er ikke optimale, men det nye bynet kommer ikke til at ændre sig i en årrække, var svaret til en dame, som havde fortalt at hun nu skulle med tre busser, for at komme på apoteket, og en anden, som fortalte at hendes bus sluttede med at køre klokken 17 i hverdagen og klokken 12 i weekenden.

Mere generelt pointerede Lars Abel (C), at alle partierne gør en stor indsats for ældreområdet, men at byrådet ikke har uanede midler.
Peter Berg Nellemann (A) var enig.

– Som kommune skal vi hjælpe dem der har behov nødigt, for det her har også noget med økonomi at gøre, når vi bliver flere og flere ældre, sagde han.

For i sidste ende er politik et spørgsmål om prioriteringer, påpegede Christina Rittig Falkberg (B), i forbindelse med et spørgsmål fra publikum om manglende køreplaner på busstoppestederne.

FAKTA
En brugerundersøgelse af hjemmeplejen i Gladsaxe Kommune fra 2016 viser, at to tredjedele af de adspurgte ældre samlet set er tilfredse eller meget tilfredse med hjemmeplejen. Især er der tilfredshed med hjælpernes venlighed.
I Gladsaxestrategien skriver kommunen, at man vil sætte stærkere fokus på ældres sundhed. De ældre skal støttes i at leve et selvstændigt og selvhjulpent liv længst muligt, og en af indikatorerne for en sundere aldring er, ifølge strategien, at andelen af de ældre der har behov for at modtage hjemmehjælp, skal falde.
Hele bestyrelsen fra Ældre Sagen Gladsaxe var med til borgermødet. Fra venstre er det Ulla Pedersen, Karen Thanning, Mette Mortensen, Jens Boll, Lejla Thorslund, Bjarne Andersen, Dorte Lauritzen, Lise Vork, Mads Randbøll og Albert Lykking. Foto: Kaj Bonne.

Hele bestyrelsen fra Ældre Sagen Gladsaxe var med til borgermødet. Fra venstre er det Ulla Pedersen, Karen Thanning, Mette Mortensen, Jens Boll, Lejla Thorslund, Bjarne Andersen, Dorte Lauritzen, Lise Vork, Mads Randbøll og Albert Lykking. Foto: Kaj Bonne.