Bygger højere
Der søges dispensation til at bygge to trappetårne på posthusgrunden

Byrådet besluttede i juli, at der skal bygges lejligheder og en Lidl på posthusgrunden ved Søborg Torv.
I en såkaldt naboorientering fra Gladsaxe Kommune, er borgerne der bor nær posthusgrunden ved Søborg Torv nu blevet informeret om, at der er søgt dispensation til at opføre to trappetårne uden for byggefeltet.

– Byggeriet er ikke i overensstemmelse med lokalplan 243, som i § 6.4 fastsætter at inden for byggefelt A må bebyggelsens højde ikke overstige 5 meter, som måles fra et niveauplan fastlagt i kote 38 meter over havet, står der i brevet.

Langs naboskel mod nord må bebyggelsen ikke overstige 7 meter over det omgivende terræn.

– Trappetårnene bliver højere end de ovenstående 5 og 7 meter, da de er adgangsvejen til beboelseslejlighederne på 1-5 sal. Vi kan beslutte at dispensere fra disse bestemmelser. Det er fastlagt i planloven at naboer og andre, der har, eller kan få interesse i sagen, skal orienteres om dispensationsansøgningen, kan man yderligere læse i brevet.

Naboerne har mulighed for at komme med bemærkninger til dette til byggesag@gladsaxe.dk inden 4. december, som så vil indgå i sagsbehandlingen.

Ifølge lokalplan 243 skal den nye bebyggelse indeholde en dagligvarebutik på 2.400 m2 i gadeplan, et mindre butikslejemål på 200 m2 og omkring 50 boliger. Der vil også blive etableret en parkeringskælder og 60 cykelparkeringspladser. Byggearbejdet forventes at tage cirka 1 ½ år.
pk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top