Byråd til ministeren: Overdæk motorveje
Trafikstøj-Kaj.jpg
Der er masser af trafik på de motorveje der skærer igennem Gladsaxe. Også her hvor Buddingevej krydser Helsingørmotorvejen. Foto: Kaj Bonne.
Gladsaxe opfordrer transportminister Benny Engelbrecht til at overdække motorvejene i de tættest beboede byområder. Det bliver dyrt, siger ministeren

Gladsaxe Kommune tilbyder sig, som den mest støjplagede forstadskommune, til et samarbejde med transportministeren om at overdække Hillerødmotorvejen ved Bagsværd som pilotprojekt, skriver kommunen i en pressemeddelelse 4. november.

Pressemeddelelsen kommer i forbindelse med at regeringen barsler med en helt ny infrastrukturplan på transportområdet.

– Gladsaxe ønsker, at motorvejene i de tætbefolkede områder overdækkes, så man ud over at blive støjen kvit, samtidig får skabt nye, grønne, rekreative områder, som binder de byområder sammen, der i dag er brutalt opdelt af de stadig mere trafikerede og støjende motorindfaldsveje, skriver kommunen i pressemeddelelsen.

Med flere end 8.000 støjramte boliger er Gladsaxe nemlig den af omegnskommunerne, der er mest plaget af støj, og støjen er siden 2012 steget med 30 procent.

– Beboerne langs vores motorveje i byområderne er nu så støjplagede, at støjværn ikke længere løser problemerne. Derfor er spørgsmålet, om vi skal gøre noget alvorligt ved det som for eksempel at overdække dem i de tættest beboede områder, som man har gjort med succes mange andre steder i Europa, eller om vi bare skal acceptere, at omegnskommunerne ender som de rene motorvejsudfletninger, siger borgmester Trine Græse (A), der også ønsker en plan for en strategisk og sammenhængende infrastruktur.

Borgmesteren peger blandt andet på et stærkere strategisk net af kollektiv trafik med flere letbaner og hurtigbusser, stærke knudepunkter med bedre terminaler og bedre forhold for cyklister som nogle af måderne til at understøtte den kollektive trafik.

– Mere asfalt løser ikke udfordringerne. Det skal være lettere at være mobilist, hvor bilen ikke automatisk er det første valg. Lige nu har vi en enestående mulighed for at tænke nyt og sammenhængende på hele transportinfrastrukturområdet. Den chance må vi ikke lade gå fra os, understreger Trine Græse.

Dyr løsning
Transportminister Benny Engelbrecht (S) svarede efterfølgende, at man er ved at indsamle udenlandske erfaringer med lignende projekter, herunder to projekter i Hamborg, men at hans vurdering var, at overdækkede motorveje var en meget dyr løsning.

Overdækningen af en halv kilometer motorvej på A7 ved Schnelsen nær Hamborg kostede ifølge avisen Hamburger Abendblatt omkring 100 millioner euro [cirka 750 millioner kroner]. Et tal som transportkoordinator for Hamborg og Slesvig-Holsten, Christian Merl, umiddelbart bekræfter overfor Gladsaxe Bladet.

Ifølge pressetalsmand for Hansestadt Hamburg, Barbara Ketelhut, er der dog alt i alt tale om et større beløb.

– De totale konstruktionsomkostninger for Schnelsen-tunnelen og motorvejsudvidelsen i dette område er cirka 225 millioner euro [cirka 1,7 milliarder kroner], fortæller hun.
Vejdirektoratet kalder overdækning af motorveje for en effektiv metode til dæmpning af støj fra veje, men siger også at det er ”forbundet med meget store investeringer”.

– På den baggrund anser Vejdirektoratet det ikke som en realistisk metode til begrænsningen af støj ved de eksisterende motorveje, skriver Vejdirektoratet i sin ”Støjhandlingsplan for statens veje 2018-2023”.

Ifølge Miljøstyrelsens rapport, Støj på Veje fra 2007, kan overdækkede areal dog udnyttes til rekreative områder eller til attraktive byrum med boliger, butikker og/eller kontorer.
– Og derfor kan nedgravning af veje give bymiljøet et betydeligt løft samtidig med, at støjproblemet løses. Salg af byggemuligheder oven på vejen kan i nogen grad finansiere udgifterne til nedgravning, tilføjer styrelsen.

Miljøstyrelsen mener dog samtidig, at der ”i sagens natur [er] tale om en dyr løsning”.

Ifølge Gladsaxe Kommune er der ikke lavet et overslag over, hvad overdækningen af Hillerødmotorvejen ved Bagsværd vil koste.

FAKTA
– Verdenssundhedsorganisationen WHO har udpeget trafikstøj som et af de største sundheds- og miljøproblemer i EU. Over en million danskere er påvirket af trafikstøj, som ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58 dB. I Gladsaxe Kommune er over halvdelen af alle helårsboliger belastet med et støjniveau over grænseværdien. De største støjbelastninger kommer fra statsvejene Motorring 3 og Hillerødmotorvejen. Ifølge Miljøstyrelsen dør hundredvis af danskere hvert år for tidligt på grund af støjgener.

– I Gladsaxestrategien skriver Gladsaxe Kommune at man ”arbejder for at mindske trafikstøjen på kommunens veje”, samt at man vil ”nedsætte CO2-udledningen fra transport”, ”skifte til mere klimavenlig transport” og ”har et mål om i 2035 at være uafhængig af fossile brændsler”.

– Ifølge en rapport fra konsulentvirksomheden Rambøll om bæredygtige byer, udgivet i april, er et flertal af borgere indstillet på drastiske ændringer i transportsystemet, blandt andet gennem at give mere plads til cyklister og busser.

– Tal fra Danmarks Statistik viser, at tog- og busbilletter er steget markant mere end de generelle forbrugerpriser i de seneste ti år, og at prisen for et klip med klippekortet / tur med rejsekortet er fordoblet siden årtusindeskiftet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top