Hvordan skal byen se ud?
I Byrådet er der politikere, der ønsker en by uden fortætning og højhusbyggeri.

Jørgen Mathow-Juhl, Bagsværd Hovedgade 188, 1, d

I Byrådet er der politikere, der ønsker en by uden fortætning og højhusbyggeri. Andre siger, at der skal bygges højere og tættere. Efter at have gennemgået tidligere Byrådsbeslutninger, så vil jeg som privatperson og borger gerne fremsætte et forslag. Forslaget lyder ”Gladsaxe Kommune forpligtiger sig til at udarbejde en samlet kommuneplan / lokalplan, der fastlægger, at den maksimale byggehøjde for nybyggeri i Gladsaxe Kommune fra 1.1.2020 maksimalt må være 4 etager højt”.

Begrundelsen for forslaget er, at større og flere bebyggelser medfører mere trafikstøj, øget trafik og færre grønne områder (tror ikke den kommende byarkitekt kan fremtrylle et par gode løsninger). Derfor ønsker jeg med forslaget, at der fastsættes en maksimal byggehøjde for nybyggeri i Gladsaxe Kommune, hvad enten der er tale om erhvervs- og boligbyggeri – eller anden form for bebyggelse. Dette gælder også ændringer af eksisterende byggeri, som er under 4 etager i dag.

Hensigten er, at skabe en by, der ikke domineres af højhusbyggeri eller anden form for højt byggeri, som hindrer udsyn til blå himmel og sollys. Allerede eksisterende byggeri fritages for kravet, medens projekteret byggeri fra 1.1.2020 skal leve op til bestemmelserne. Dette naturligvis under hensyntagen til gældende høringsfrister og borgerinddragelse i processen. Og er der nogen som gerne vil stille det som borgerforslag, så er I velkomne til at kontakte mig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top