Kommunen vil selv tage skraldet
Remondis-2.jpg
Gladsaxe Kommune ser på, om man skal til at stå for skraldeindsamlingen i kommunen. Foto: Peter Kenworthy.
Gladsaxe Kommune vil undersøge om renovationsindsamlingen skal hjemtages

På et møde i Miljøudvalget i sidste uge besluttede man at udarbejde et beslutningsgrundlag for eventuelt at hjemtage affaldsindsamlingen, til endelig beslutning før afslutningen af næste kontraktperiode.

I et bilag til dagsordenen fra Miljøudvalget kan man læse, at fordelene ved hjemtagelse muligvis kan give en højere service og større fleksibilitet. Til gengæld er biler og materiel en dyr udgift.

En del kommuner står selv for indsamlingen af skrald, og flere andre er i gang med at planlægge at gøre det. Blandt andet Hillerød, der i 2017 besluttede selv at stå for indsamlingen. Argumentet var at det ville give en bedre service, fordi kommunen havde direkte kontakt til skraldemændene.

Økonomiske beregninger viser, at en hjemtagelse koster cirka det samme som i dag. Den endelige beslutning om hvorvidt renovationsindsamlingen skal hjemtages bliver taget i foråret 2021. Den nuværende kontrakt med renovatøren Remondis udløber i 2024.

Der har til tider været det som Gladsaxe Kommune har kaldt ”en ustabil drift af affaldsafhentning” i kommunen, og kommunen har måtte tale med renovatøren Remondis om at indhente manglende tømninger.

På Miljøudvalgets møde i juni, orienterende By- og Miljøforvaltningen om, at der var store udfordringer med samarbejdet med Remondis, og at man havde opkrævet bod af renovatøren.
– Driften for indsamling har fra kontraktstart været ustabil og mangelfuld. Den administrative håndtering af henvendelser og opfølgninger har ligeledes været meget utilfredsstillende, kunne man læse i mødereferatet.

Ifølge EU’s udbudsregler skal indsamling af dagrenovation udbydes, hvis ikke kommunen selv ønsker at indsamle affaldet, såfremt kontrakten overstiger 1,5 millioner kroner. Der er til gengæld ikke noget i EU’s udbudsregler til hinder for, at kommunen selv samler dagrenovationen ind.
pk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top