Trafikstøj
Mange tak til GladsaxeBladet for reportagen om problemet trafikstøj og diskussionen herom

Peter Alsted Pedersen, Daltoftevej 65

Mange tak til GladsaxeBladet for reportagen om problemet trafikstøj og diskussionen herom – senest 12.november, hvor trafikminister Engelbrecht refereres for udtalelsen, at overdækning af motorveje er ”en meget dyr løsning”.

Undskyld, men er det ikke et ensidigt synspunkt? Burde Vejdirektoratet ikke forpligtiges til at sikre, at trafikstøjen overholder Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58 dB, også for de eksisterende veje? Er det ikke en voldsom omkostning, at ”i Gladsaxe kommune er over halvdelen at alle helårsboliger belastet med et støjniveau over grænseværdien”?

Man kunne lige så vel hævde, at privatbilisme er ”en meget dyr løsning”, som både fører til sundhedsskadelig trafikstøj med hundredvis af dødsfald årligt i Danmark til følge, og til massiv udledning af kuldioxid og uforudsigelige rejsetider, især i myldretiden. Det sidste er en voldsom samfundsøkonomisk omkostning (hvilket ofte fremføres i forbindelse med forslag om vejbyggeri).

Hvis vi forsøger at tage hensyn til alle berettigede synspunkter kunne man (jeg) forestille sig følgende løsninger (foruden de i GB 12.11. nævnte):

a. Sænkning af den tilladte hastighed på motorveje, så grænseværdien for trafikstøj overholdes
b. Indførelse af betaling for brug af motorveje (”roadpricing”) til finansiering af overdækning; det fører måske til et fald i trafikken, så kun nogle motorveje skal overdækkes
c. Forhøjelse af registreringsafgifter eller afgift på brændstof som finansieringskilde.

Personligt har jeg i fald svært ved at se noget argument for at afvige fra princippet om, at forureneren betaler omkostningerne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top