Aktivering skal føre til job
Jobcenter-47-17.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Virksomhedsrettet aktivering er det store buzzword inden for beskæftigelsessystemet. Ny lov sætter fokus på at virksomhedspraktik skal føre til lønnet arbejde. Foto: Kaj Bonne.
Ny lov om aktiv beskæftigelsesindsats kræver at virksomhedspraktik så vidt muligt skal føre til lønnet arbejde

Virksomhedsrettet aktivering er det store buzzword inden for beskæftigelsessystemet, og det har det været i efterhånden mange år. Nogle arbejdsløse oplever dog ofte en form for ambivalens, når de er i virksomhedsrettede forløb som virksomhedspraktik eller job i løntilskud.

Christina Rasmussen har været i virksomhedspraktik som journalist på Gladsaxe Bladet i november.

– På den ene side giver det god mening for mig som jobsøgende at komme i virksomhedspraktik og løntilskud, som er med til at udvide netværket, give vigtig joberfaring, og generelt gode redskaber til at komme i job. Og jeg har fået virkelig meget ud af at være i virksomhedspraktik på Gladsaxe Bladet, fortæller hun.

– På den anden side kan man opfatte sig selv som en slags gratis eller billig arbejdskraft, der eventuelt tager arbejdsopgaver fra en potentiel lønnet arbejdskraft, og er dermed på sin hvis med til at underminere jobmulighederne for sig selv og andre, tilføjer Christina Rasmussen.

Praktik skal give løntimer
Når den enkelte ledige har været i virksomhedspraktik eller løntilskud, er det også vigtigt hvordan der følges op efterfølgende og hvilke krav der stilles fra beskæftigelsessystemet.

Den nye Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats, der træder i kraft den 1. januar, har indarbejdet at virksomhedspraktik så vidt muligt skal føre til betalt arbejde og løntimer.

I §59 står der blandt andet at ”virksomhedspraktikken skal tilrettelægges, så den så vidt muligt kombineres med eller efterfølges af timer, hvor personen ansættes ordinært som lønmodtager”.

Spørgsmålet er så bare, hvordan man sikrer, at praktikkerne reelt fører til rigtigt, lønnet arbejde. Ikke mindst når man, som det er nu, i realiteten kan få virksomhedspraktikanter eller ledige i løntilskud afløst med den næste i rækken. Samt at kommunerne har interesse i at anbefale virksomhedsrettet aktivering.

– I dag kan kommunerne have incitament til at tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen ud fra et kortsigtet økonomisk hensyn om statslig medfinansiering frem for efter den enkelte borgers behov, skriver finansministeriet i en rapport om aktiv beskæftigelsesindsats fra sidste år.

– Vi er nødt til at gøre op med paradigmet om, at virksomhedspraktik er en mirakelkur. Vi skal væk fra en automatreaktion, hvor hver gang vi tænker jobindsats tænker vi virksomhedsrettet aktivering, førend at vi tænker opkvalificering, ordinært arbejde og løntimer, skriver Arbejdsløshedskassen for Journalistik, Kommunikation & Sprog (AJKS) i en nyhed 29. november.

Man bør i langt højere grad koble opkvalificerende kurser og virksomhedsrettet aktivering, foreslår AJKS.

Ikke alle er tilfredse
Ifølge tal fra Danmarks Statistik var antallet af virksomhedspraktikanter i Gladsaxe Kommune generelt stigende indtil 2017, hvorefter antallet er begyndt at aftage. Antallet af ansatte i løntilskud toppede i 2011.

På Gladsaxe Kommunes hjemmeside kan man læse, at ”en virksomhedspraktik kan anvendes som springbræt til ordinær ansættelse eller ansættelse med løntilskud”.

Ifølge beskæftigelsesministeriet ligger Gladsaxe på en tredjeplads blandt landets kommuner i forhold til at have færre offentligt forsørgede end forventet ud fra kommunens rammevilkår. Samtidigt er antallet af virksomhedspraktikforløb i kommunen steget væsentligt inden for de seneste 10 år, mens løntilskuddene er faldende.

I et referat fra Gladsaxes Beskæftigelses- og Integrationsudvalg fra november 2018 kan man læse, at virksomhedsrettet aktivering – som virksomhedspraktikker og løntilskud – har ”positive beskæftigelseseffekter på tværs af målgrupper”.

Og i kommunens Beskæftigelsesplan 2019, at ”virksomhedssamarbejdet skal ikke længere hovedsageligt bygge på, at virksomhederne tager ledige i praktik og løntilskud ud fra et argument om socialt ansvarlighed. Samarbejdet skal også bygge på, at det er en investering for virksomhederne”.

Det er dog ikke alle brugere af Jobcenter Gladsaxe, der er tilfredse med jobcenterets tilbud. I maj og juni spurgte analysefirmaet Moos-Bjerre over 600 Gladsaxe-borgere om hvorvidt de er tilfredse med kommunens borgerservice. Tre ud af fire svarer overordnet set, at det var de, mens tallet kun var lidt over halvdelen når det gjaldt jobcenteret.

’Ringe udsigt til at komme i job’
En rapport fra april, som konsulentvirksomheden Højbjerre Brauer Schultz har lavet for HK Handel på baggrund af tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at det er et fåtal af kontanthjælpsmodtagere der har været i virksomhedspraktik i landets supermarkeder, der får et lønnet job ud af det efterfølgende.

– Faktisk viser undersøgelsen, at 15 procent af de borgere, som har haft et praktikforløb i detailbranchen, er i fast beskæftigelse efter et år, men det er kun 7 procent, som har fået job i detailbranchen, skrev HK dengang på deres hjemmeside.

– Det eneste, man opnår, er, at en masse mennesker kommer ud i praktikforløb på skiftende arbejdspladser med kun ringe udsigt til at komme i job, tilføjer HK.

Ifølge tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, var der i 4. kvartal af 2018 i alt 35 virksomheder, der havde over 50 personer aktiveret i løntilskud eller virksomhedspraktik.

Privat løntilskud mest effektivt
I et svar til Folketingets Beskæftigelsesudvalg, fortalte daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen, at antallet af aktiverede i virksomhedspraktik og løntilskud i årene 2016-2018 i alt var knap 329.000. Andelen af personer i beskæftigelse efter endt aktivering var for 2018 samlet set 17 procent.

Ifølge en effektanalyse af virksomhedspraktik lavet af beskæftigelsesministeriet i 2016, var fire ud af ti kontanthjælpsmodtagere, der var i privat virksomhedspraktik i beskæftigelse efter 93 uger. For offentlig virksomhedspraktik var tallet 154 uger.

– Konkret øger privat virksomhedspraktik afgangsraten til beskæftigelse med 13 procent, mens anden aktivering øger afgangsraten med knap 16 procent, tilføjer beskæftigelsesministeriet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering konkluderede sidste år´, at ”privat løntilskud er det mest effektive instrument i den aktive indsats til ledige”. Finansministeriet nåede frem til samme konklusion i en rapport fra samme år, nemlig at privat løntilskud har en positiv beskæftigelseseffekt, men konkluderede samtidig, at resultaterne for de øvrige indsatser – herunder virksomhedspraktik – er mere usikre.

Stat og kommuner bruger samlet set 13 milliarder kroner på den aktive beskæftigelsesindsats ifølge tal fra finansministeriet. I 2007 var tallet 10 milliarder.

Gladsaxe Kommune har ikke svaret tilbage på en henvendelse inden redaktionens deadline.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top