Besparelse på Læseskolen
Ordblind-COLOURBOX28421494.jpg

Schoolgirl holds her head in her hands over a pile of books on the desk and is tired and frustrated with problems at school.

Læseskolen er målrettet elever, hvis primære handicap er ordblindhed. Foto: Colourbox.
Gladsaxe Kommune vil reducere antallet af pladser på Læseskolen på grund af bedre forudsætninger i almenmiljøet

I forbindelse med budgetforliget for 2020-23 har der været fokus på beslutningen om at reducere antallet af pladser på Læseskolen, fra skoleåret 2020/21. Besparelsen svarer til 13 pladser på Læseskolen årligt fra 1. august 2020, hvilket ifølge Gladsaxe Kommune vil udgøre en mindreudgift på cirka 2,2 millioner kroner.

Læseskolen er målrettet elever fra kommunens skoler, hvis primære handicap er ordblindhed.

Ifølge kommunen, skal ”årsagen til, at der foreslås en besparelse på budgettet for støttekrævende børn og unge … ikke ses i lyset af en ændring i elevernes læseevner, eller en ændring i visitationsprocedurerne, men snarere i forbedrede forudsætninger for at beholde og hjælpe elever med læsevanskeligheder i almenmiljøet”, som man skrev i et dagsordenspunkt fra Børne- og Undervisningsudvalget fra 28. november.

– Ved visitation til Læseskolen i indeværende skoleår 2019/20 oplevede Pædagogisk Psykologisk Rådgivning et fald i antallet af modtagne ansøgninger, ligesom de ansøgninger, der blev modtaget fra kommunens skoler, primært var rettet mod et ønske om deltagelse i Læseskolens læsekurser. Dette fordi skolerne ønsker, at eleverne får det nødvendige løft, men i øvrigt selv ønsker at varetage undervisningsopgaven, tilføjer man fra udvalgets side.

Alle skal have den rette hjælp
I spørgetiden til byrådsmødet i oktober spurgte underviser hos den socialøkonomiske virksomhed Ordblindetræning og Læseskolelærer, Anette Steenberg, byrådspolitikerne om de ordblinde elever fik den rette hjælp, og om der var for skrappe krav for at blive optaget på Læseskolen eller et læsekursus i kommune.
– Jeg laver rigtig mange ordblindekurser, hvor jeg får rigtig, rigtig mange elever fra Gladsaxe Kommune i privat regi, tilføjede hun.

Jeg ved ikke hvor mange der er ordblinde, og det er et utroligt svært spørgsmål, om de nu får den rette hjælp, svarede formanden for Børne- og Undervisningsudvalget, Claus Wachmann (B).

– Men jeg kan i hvert fald sige at intentionen er, at de alle sammen skal have den rette hjælp. Fordi vi har, både i byrådet og Børne- og Undervisningsudvalget, rigtig stor fokus på lige præcis det at alle elever kommer ud med den mulighed at de kan læse og forstå en tekst på god vis, at der ikke kommer funktionelle analfabeter ud af dem, så vidt muligt, fortalte han.

Kommunen har i flere år kvalificeret lærere og læseindsatsen, og det tror vi på hjælper, tilføjede Claus Wachmann.

– Og hvis ikke det gør, så vil jeg garantere at vi vil se på sagen igen og sikre, at der bliver den bedst mulige tilgang, fordi vi skal have alle elever der evner det lært at læse, inden de går ud af folkeskolen i Gladsaxe.

Lone Yalcinkaya (V) tilføjede, at man ikke har præcise tal for, hvor mange børn og unge der er ordblinde i Gladsaxe, men at man antager at det er omkring 700 børn og unge i skolealderen der er mere eller mindre ordblinde.

– Og selvfølgeligt skal de have den nødvendige hjælp og støtte. Vi vil arbejde på at finde en fantastisk god løsning, sammen med vores formand. Jeg satser på at vi går i dialog omkring Læseskolen, fordi alle børn har krav på en ordentlig uddannelse, tilføjede hun.

Trine Henriksen (Ø) fortalte, at der er sket et meget pludseligt fald, i forhold til ansøgninger til Læseskolen, efter sommerferien.

– Det er glædeligt, hvis det betyder at man har opkvalificeret så mange rundt omkring, så man får de rette tilbud ude på skolerne. Jeg vil tillade mig at synes at det er rigtig mange på en gang, som lige pludselig ikke har behov. Og derfor ville jeg være lidt forsigtig med at tro på at det var en varig situation. Jeg ved at mange får utrolig stor hjælp af at gå på Læseskolen, tilføjede hun.

Og Martin Samsing (A) konstaterede, at der er modtaget 21 nye ansøgninger i 2019/20, at to har fået afslag, og at der kan være mange grunde til at der er et fald i ansøgningerne til Læseskolen.

– Det handler måske om, at med kortere forløb undgår man at blive ekskluderet fra sin skole, fordi man i stedet får nogle læsefærdigheder og hjælpemidler som gør, at man kan være på sin almindelige skole, og derfor kan det måske være en del af forklaringen, mente han.

Et læsekursus er et intensivt 12 ugers kursus fordelt på to perioder. Kurset afholdes på Læseskolen, som ligger på Enghavegård Skole. Eleven bevarer sin tilknytning til hjemskolen.
pk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top