Byggearbejde på Buddinge Batteri
Buddinge-batteri-2.jpg
Buddinge Batteri har længe været forfaldent og utilnærmeligt. Det ændrer sig måske snart. Foto: Peter Kenworthy.
Planen er at det fredede batteri skal være rekreativt område

Hvis man bor eller går tur på Skjoldborg Allé, Marienborg Allé eller Gustav Esmanns Alle i Søborg, har man måske opdaget at der er gang i byggearbejdet inde på Buddinge Batteri.

På indgangen til Buddinge Batteri hænger der et opslag til ”alle naboer til Buddinge Batteri”. Her kan man blandt andet læse, at Gladsaxe Kommune ”har til hensigt at åbne Buddinge batteri for offentligheden inden udgangen af 2020”, og at de bygninger, der ikke er fredet, i denne forbindelse skal nedrives.

Byggearbejdet forventes færdigt i januar, og man må forvente støj og støv i perioden, tilføjer man.

– Lige nu er vi i gang med at rive nogle bygninger ned, som ikke hører til det oprindelige forsvarsværk, så Buddinge Batteri bliver ført tilbage til det oprindelige. Det har vi i øvrigt fået stor ros fra staten for. I næste års budgetaftale er det så aftalt, at vi skal undersøge, hvilke muligheder der er for at omdanne batteriet og området omkring til et grønt og rekreativt område. Efterfølgende vil vi sammen med borgerne lægge en plan for, hvordan Buddinge Batteri kan blive et aktiv for hele kommunen, siger Niels Thygesen, chef for Ejendomscentret i Gladsaxe Kommune.

Fra forfald til forskønnelse
Bygningerne på området har i lang tid været mildest talt i forfald og tilgroet med krat og ukrudt, og området har været spærret af, fordi det ikke er sikkert at færdes der.

Gladsaxe Kommune købte Buddinge Batteri på tvangsauktion i 2013. Ifølge lokalplan 109 fra 1997, som omfatter Buddinge Batteri, må området kun anvendes til fritidsformål og ikke yderligere udstykkes eller bebygges. ”Området skal udformes og vedligeholdes som offentligt tilgængeligt parkanlæg”, skrev Gladsaxe Kommune i et dagsordenspunkt fra byrådsmødet i forbindelse med købet af Buddinge Batteri.

I en analyse af udnyttelse af Gladsaxe befæstningsanlæg fra 2015, anbefaler man at ”Buddinge Batteri gøres offentligt tilgængeligt som rekreativt område”. Eventuelt som åben park, lokalt aktivitetsområde med legeplads og byhaver, eller natur-kraftcenter.

I en workshop i 2017 blev det omtalt som ”en unik naturperle”. Og i budgetaftalen for 2020-2023 står der:

– Buddinge Batteri har potentialet til at blive et åbent, grønt og rekreativt område i byen, som kan bidrage til strategien om Gladsaxe som en grøn og levende by. Det skal undersøges hvilke muligheder, der er for i en borgerinddragende proces at gøre området omkring Buddinge Batteri mere rekreativt. Mulighederne skal afdækkes under hensyntagen til Slots- og Kulturstyrelsens kriterier, der knytter sig til fortidsminder.

Man har således længe talt om at lave området om til et rekreativt område, der er åbent for borgerne. Byggearbejdet er tilsyneladende startskuddet til dette.

Gammel forsvarsbastion
Buddinge Batteri blev oprindeligt opført i 1888-89 som en forsvarsbastion, der skulle forsvare området omkring foran Gladsaxe, Bagsværd og Lyngby – sammen med nærliggende Tinghøj Batteri og Vangede Batteri, samt forterne i Gladsaxe, Bagsværd og Lyngby.

Anlægget lå oprindeligt på en åben mark, og bestod af en vold med seks jernkanoner. I 1914 blev der tilføjet en kommandostation af beton.

Batteriet var bemandet under Første Verdenskrig, men blev nedlagt sammen med den øvrige befæstning i 1920, og blev otte år senere overtaget af Geodætisk Institut (i dag Geodatastyrelsen), der byggede flere af de nuværende bygninger og havde til huse der indtil 2002.

Buddinge Batteri er omfattet af museumsloven som fortidsminde og dermed omfattet af fortidsmindebeskyttelsen. Ifølge Miljøstyrelsen betyder dette, at der inden for beskyttelseszonen ”ikke [må] foretages ændringer i tilstanden, det vil sige for eksempel tilplantninger eller ændringer i terrænet (heller ikke midlertidige ændringer). Der er endvidere forbud mod at placere bebyggelse”.

Der er gang i maskinerne på Buddinge batteri. Foto: Peter Kenworthy.

Der er gang i maskinerne på Buddinge batteri.
Foto: Peter Kenworthy.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top