Bygger endnu højere
Der søges igen dispensation til at bygge de to trappetårne på posthusgrunden - nu endnu højere

I juli besluttede byrådet, at der skal bygges lejligheder og en Lidl på posthusgrunden ved Søborg Torv.

I en såkaldt naboorientering fra Gladsaxe Kommune, blev borgerne der bor nær posthusgrunden ved Søborg Torv i november informeret om, at der er søgt dispensation til at opføre to trappetårne uden for byggefeltet.

– Byggeriet er ikke i overensstemmelse med lokalplan 243, som i § 6.4 fastsætter at inden for byggefelt A må bebyggelsens højde ikke overstige 5 meter, som måles fra et niveauplan fastlagt i kote 38 meter over havet, stod der blandt andet i brevet.

Naboerne fik mulighed for at komme med bemærkninger til dette inden 4. december, som så ville indgå i sagsbehandlingen.

Nu har beboerne så fået endnu et brev, der omtaler reviderede tegninger med trappetårne der ”ønskes udført ca. 1,3 meter højere end tidligere angivet. Trappetårnene er fortsat højere end lokalplan 243 § 6.4”.
Det er kun trappetårnene som afviger fra lokalplanens bestemmelser og at resten af projektet overholder det gældende plangrundlag for ejendommen, tilføjer man i brevet.

Ifølge lokalplan 243 skal den nye bebyggelse indeholde en dagligvarebutik på 2.400 m2 i gadeplan, et mindre butikslejemål på 200 m2 og omkring 50 boliger. Der vil også blive etableret en parkeringskælder og 60 cykelparkeringspladser. Byggearbejdet forventes at tage cirka 1 ½ år.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top