En rotte i fælden
Rotte-2-COLOURBOX1381110-1.jpg

Rats very clever and artful rodents

Både kommunerne og borgerne har et medansvar for at komme rotte- problemet til livs. Foto: Colourbox.
Rotteanmeldelserne stiger men kommunen har en plan

I historien om Rottefængeren fra Hameln, lokker rottefængeren med sit fløjtespil rotterne ud i floden, hvor de drukner. Helt så nemt er det ikke at komme rotteproblemer til livs i Gladsaxe i virkelighedens verden.

Rotter er kategoriseret som skadedyr, der kan lave store og dyre skader på hus og hjem, samt overføre smitsomme sygdomme til mennesker. Kommunen skal derfor bekæmpe dem, og vi har som borgere pligt til at anmelde dem til kommunen, når vi ser dem (både døde og levende rotter, samt rottespor og rotteekskrementer).

Det samlede antal rotteanmeldelser er faldende på landsplan, efter en årrække med store stigninger. Der er dog stadig et par kommuner hvor antallet stiger, herunder Gladsaxe.

De fleste rotter i byområder som Gladsaxe bor i afløbsstammerne. Dem som ses i haver og huse kan enten have gnavet sig ud, eller være kommet op via huller og sprækker.

Ifølge de seneste tal fra 2018, var der over 3.000 rotte-anmeldelser i Gladsaxe sidste år, imod lidt over 1.000 i 2008 og under 700 i 2011.

En del af disse tal kan være såkaldte dobbeltanmeldelser, som kommunerne er blevet bedre til at luge ud i. Milde vintre og mere tilgængelig føde, samt defekte kloak- og afløbsinstallationer kan være andre forklaringer. Men der er ikke nogen tvivl om, at vi har et rotteproblem – både i Gladsaxe og mange andre steder.

Skærpet indsats
I januar sidste år udsendte Miljøstyrelsen derfor en ny bekendtgørelse, der krævede en skærpet forebyggende indsats, samt en mere effektiv rottebekæmpelse, overfor rotterne. Blandt andet ved hjælp af bedre anvendelse af bekæmpningsmidler, herunder mulighed for stærkere rottegift og gasning.

Kommunerne er forpligtede til at lave handlingsplaner for rottebekæmpelse og -forebyggelse. I Gladsaxe Kommunes seneste handlingsplan for rottebekæmpelse, som skal fungere mellem 2020 og 2022, kommer der blandt andet skærpede krav til offentlige institutioner som skoler og daginstitutioner.

Desuden skal der, efter planen, være hurtigere tilsyn ved anmeldelse af rotter udenfor. Ved anmeldelser af rotter der er set indendørs, skal rottefirmaet som det er nu komme samme dag.

Som grundejer og borger i Gladsaxe har man desuden et medansvar for at rottebekæmpelsen bliver succesfuld, skriver kommunen i handlingsplanen. Blandt andet ved at sikre, at man håndtere sit husholdningsaffald korrekt, og er varsom med fuglefodring og hønsehold, som begge kan tiltrække rotter.

Gladsaxe Kommune har udliciteret rottebekæmpelsen i kommunen til firmaet Anticimex, som kommunen har kontrakt med frem til 31. oktober 2020.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top