- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

For meget at drikke?

Danskere over 15 år drikker, ifølge en ny rapport fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden, i gennemsnit 9,1 liter ren alkohol om året. Det svarer til mere end 600 øl. Hvert år får mindst 1.800 danskere kræft som følge af alkohol, hvilket svarer til fem pct. af alle kræfttilfælde.
– Alkoholindtag er en integreret del af den danske kultur, og derfor er vores kultur et vigtigt fokus i arbejdet for at skabe sundere alkoholvaner blandt danskerne. Det anbefales at arbejde for en kulturændring, så det bliver helt naturligt at indgå i fester og andre sociale fællesskaber, uanset om der er alkohol i glasset eller ej, anbefaler man i rapporten.
I Gladsaxe havde otte procent et stort forbrug af alkohol i 2018, mod ni procent i 2013, skriver Gladsaxe Kommune på kommunens hjemmeside. Tolv procent drikker månedligt mere end fem genstande ved én lejlighed. I 2013 var det tretten procent.
Alkoholforbruget er også generelt faldende i Danmark, ifølge Sundhedsstyrelsen.
– Selvom det går den rigtige vej med danskernes alkoholvaner, er der stadig mere end 800.000 danskere, der drikker over Sundhedsstyrelsens anbefalede lavrisikogrænser på syv genstande om ugen for kvinder og 14 genstande om ugen for mænd. Så der er fortsat behov for at gøre en indsats for at få flere danskere til at drikke mindre, siger enhedschef hos Sundhedsstyrelsen, Niels Sandø.
Ifølge Sundhedsstyrelsens Alkoholstatistik, var der i 2013 i alt 217 personer i offentligt finansieret alkoholbehandling i 2013 i Gladsaxe, 10 der døde af alkoholrelateret skrumpelever, og 38 der i alt døde af alkoholrelaterede komplikationer.
På kampagnesitet www.dropdeligegyldigegenstande.nu kan man teste, hvilke genstande man vil skære fra for at holde sig inden for lavrisikogrænserne.