Reformen virker ikke
Målene for folkeskolereformen er ikke blevet indfriet, siger Undervisningsministeriet. Tværtimod går det den forkerte vej for flere af målene

Den femte statusredegørelse for folkeskolereformen viser tilbagegang eller stagnation i elevernes resultater. Blandt andet skal mindst 80 procent af eleverne være ’gode’ til at læse og regne, som målt i de nationale test, og trivslen blandt eleverne skal stige, ifølge resultatmålene for reformen. Intet af dette er indtil videre opfyldt på landsplan. I Gladsaxe er det billedet nogenlunde det samme.

Ifølge Undervisningsministeriets egne tal, var andelen af elever på landsplan der er gode til at læse faldende i alle de målte klassetrin (anden, fjerde, sjette og ottende klasse) mellem 2017/18 og 2018/19. Og i gennemsnit var 70 procent af eleverne gode til at læse i 2018/19 mod 74 procent i 2014/15.

Andelen af elever der er gode til at regne var også faldende mellem 2017/18 og 2018/19, selvom der er små stigninger siden 2014/15. Og elevernes generelle trivselsscorer er den samme i 2018/19 som i 2014/15.

Gladsaxeresultater for de nationale test er, ifølge Folkeskolelovens § 55b, fortrolige. Man må dog gerne oplyse om de overordnede tendenser, og Gladsaxe Kommunes samlede gennemsnit i læsning og matematik ligger, ifølge kommunen selv, tæt på landsgennemsnittene for det seneste år.

I forhold til den nationale trivselsmåling ligger Gladsaxe på niveau med landsgennemsnittet på alle fire parametre – faglig trivsel, støtte og inspiration, ro og orden samt social trivsel. Og ligesom på landsplan er trivselstallene ikke steget, som det ellers var målet med reformen.
pk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top