- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Reformen virker ikke

Den femte statusredegørelse for folkeskolereformen viser tilbagegang eller stagnation i elevernes resultater. Blandt andet skal mindst 80 procent af eleverne være ’gode’ til at læse og regne, som målt i de nationale test, og trivslen blandt eleverne skal stige, ifølge resultatmålene for reformen. Intet af dette er indtil videre opfyldt på landsplan. I Gladsaxe er det billedet nogenlunde det samme.

Ifølge Undervisningsministeriets egne tal, var andelen af elever på landsplan der er gode til at læse faldende i alle de målte klassetrin (anden, fjerde, sjette og ottende klasse) mellem 2017/18 og 2018/19. Og i gennemsnit var 70 procent af eleverne gode til at læse i 2018/19 mod 74 procent i 2014/15.

Andelen af elever der er gode til at regne var også faldende mellem 2017/18 og 2018/19, selvom der er små stigninger siden 2014/15. Og elevernes generelle trivselsscorer er den samme i 2018/19 som i 2014/15.

Gladsaxeresultater for de nationale test er, ifølge Folkeskolelovens § 55b, fortrolige. Man må dog gerne oplyse om de overordnede tendenser, og Gladsaxe Kommunes samlede gennemsnit i læsning og matematik ligger, ifølge kommunen selv, tæt på landsgennemsnittene for det seneste år.

I forhold til den nationale trivselsmåling ligger Gladsaxe på niveau med landsgennemsnittet på alle fire parametre – faglig trivsel, støtte og inspiration, ro og orden samt social trivsel. Og ligesom på landsplan er trivselstallene ikke steget, som det ellers var målet med reformen.
pk