- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Seniorrådet informerer

Inge Mandrup, formand for seniorrådet

I det lige udkomne ”60+ blad for seniorer og pårørende” er der desværre indsneget sig en alvorlig fejl på bagsiden af bladet under ”Nyt fra seniorrådet efteråret 2019”.
I den sidste sætning i artiklen, kan det forståes at seniorrådet bifalder budgetbesparelserne på ældreområdet. Det er aldeles ikke korrekt.
Tværtimod ser vi med bekymring på de aktuelle besparelser og vil nøje følge konsekvenserne heraf.