Bankudbud uden bud
bank-COLOURBOX1175868-1.jpg
Foto: Colourbox.
Kunden har altid ret. Men måske gælder dette motto ikke i bankverdenen. For ingen banker har budt ind på Gladsaxe Kommunes nye bankudbud, der læner sig op ad KL’s anbefalinger til skærpede krav til bankerne, fortæller kommunen

Efter de senere års hvidvasksager, kom Kommunernes Landsforenings (KL) bankråd i sommer med principper og anbefalinger der skal sikre at kommunerne vælger banker med samfundsansvar.

I en rapport skriver KL’s bankråd blandt andet, at kommunerne har en legitim interesse i at kunne sikre, at aftaler kun indgås med leverandører, hvis samfundssind og etiske principper stemmer overens med det øvrige samfunds, og at principperne efterleves i praksis.

Gladsaxe Kommune fortæller at man har forsøgt at sætte kommunens bankforretninger i udbud efter KL’s principper, indtil videre uden at nogen banker har bidt på. Blandt andet kan man læse i udbuddet, der ligger offentligt tilgængeligt på udbud.dk, at buddet skal indeholde en beskrivelse af hvordan man udviser ansvarlig skatteadfærd samt efterlever OECD’s retningslinjer for beskatning. Der skal også være en plan for organisationens egen fremtidige videre reduktion af CO2, hvordan man har tænkt sig at arbejde for at forbedre bæredygtigheden, og en redegørelse for hvordan man arbejder med de fire af FN’s verdensmål der indgår i kommunens finansielle politik.

’Markedet ikke klar’
– Gladsaxe Kommune bruger i dag Danske Bank og Nordea, der begge er sat i forbindelse med sager om hvidvask. På baggrund af disse sager har Gladsaxe Kommune besluttet at udbyde kommunens bankforretninger med et ønske om en ny 4-årig aftale fra april 2020. I det nye bankudbud har Gladsaxe Kommune lagt sig tæt op ad bankrådets anbefalinger, men ingen banker har budt ind på den fremtidige bankforretning ved udbuddets udløb 9. december, skriver Gladsaxe Kommune i en pressemeddelelse.

– Det er vi rigtig ærgerlige over, for vi synes det er den rigtige vej at gå. Både i forhold til at styrke tilliden i kommunernes samarbejde med bankerne og tilliden til bankerne generelt. Men noget kunne tyde på, at markedet ikke er klar til de skærpede krav. Men vi har alle en fælles interesse i at få styr på området og få genoprettet befolkningens tillid til bankerne. Derfor vil vi nu opfordre til, at KL og ministeren kigger på det sammen og går i dialog med finanssektoren om at leve op til rimelige krav om ansvarlighed, siger Gladsaxes borgmester Trine Græse.

Tilbage i juni sidste år, udtalte administrerende direktør i Finans Danmark, Ulrik Nødgaard, at man var bekymret for at ”forslagene til KL’s kontraktkrav vil indebære en risiko for at færre banker vil byde ind på opgaverne eller at budene bliver væsentligt dyrere”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top