- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Dropper Google

Den 20. januar kunne man læse i Politiken, at Helsingør Kommune havde givet byens elevers personoplysninger til YouTube / Google uden forældres samtykke, at fejlen ikke blev indberettet til Datatilsynet, samt at eksperter frygter, at det samme sker i flere kommuner. Det er sket, efter at kommunen har indgået et samarbejde med Google om at give skoleeleverne bærbare computere, såkaldte Chromebooks, og at eleverne sammen med computeren fik en YouTube-profil.

I et notat fra fra 21. januar, kan man læse, at Gladsaxe Kommune, i modsætning til Helsingør, ikke bruger Google Classroom eller Chromebook som standardløsning, og at det er kommunens vurdering, at der ikke er offentliggjort personhenførbare data og at der dermed ikke er sket et brud på persondatasikkerheden. Desuden lukkes der helt for brugen af Googles G Suite fra 07. februar, fortæller Gladsaxe Kommune.

Dropper Google i februar
– Gladsaxe Kommunes skoler anvender derimod Office 365 og Skoleportalen, iPads og pc’er. Skoleområdet har i årenes løb testet en lang række forskellige tekniske løsninger med henblik på at finde de rette løsninger for børn og lærere på kommunens skoler, kan man læse i notatet fra kommunen.

– I 2012 var forventningen at Gladsaxe Kommune skulle anvende Google og der blev derfor oprettet Google-konti til alle skoler i kommunen (i alt 11.292 brugere). 8.050 af disse brugerkonti har været inaktive i hele perioden, mens 2.342 brugerkonti har været aktive i en kortere eller længere periode. Der er i dag 70 aktive brugerkonti. De aktive konti kan tilskrives, at der forud for Gladsaxe Kommunes indkøb af devices i 2018/2019, blev lavet flere forsøg med forskellige alternative løsninger. Et af disse forsøg var med udvalgte klasser, der anvendte Chromebook og G Suite Education. G Suite Education er en pakke fra Google, målrettet skoler, som opretter en Gmail og et Google Drev med de tilknyttede applikationer. Gladsaxe Kommune fravalgte at anvende Google Classroom i forsøget, tilføjes det.

Løsningen blev, ifølge Gladsaxe Kommune, allerede i 2012 bygget op omkring Uni-login.

– Hvis elever i forsøget med G Suite Education har valgt at logge sig ind på YouTube med deres Google-konto, som i Helsingør, for at kommentere på YouTube, vil det være deres Uni-login brugernavn, der vil være synligt for andre brugere. Elevernes Uni-login brugernavn er typisk de første fire bogstaver i fornavnet og en tilfældig talkombination på fire tal og mailadresse, siger Gladsaxe Kommune i notatet.

Overvågning?
Vi sælger ikke dine personlige oplysninger til nogen, siger Google. Men udfordringerne i forhold til børnenes og vores alles data er mere komplekse end som så. I september fik Googles videodelingstjeneste, YouTube, eksempelvis en bøde på 1 milliard kroner for at have indsamlet børns data, uden at deres forældre havde samtykket.

Ifølge en undersøgelse, lavet af Kantar Gallup for UNICEF og Institut for Menneskerettigheder sidste år, mener et stigende antal skolebørn i 6.-10- klasse at det er i orden at staten overvåger alle danskere, eksempelvis via internet og mobiltelefon – fra 4 procent i 2017 til 11 procent i 2019. 57 procent mente i 2019 ikke at det er i orden.

Danmark er, ifølge Datatilsynet, et af de lande, der relativt set indberetter flest brud på persondatasikkerheden. Det skyldes, ifølge tilsynet, blandt andet en høj grad af digitalisering – og at det er både nemt og velkendt at indberette, når uheldet er ude.

Unilogin er et webbaseret digitalt id, der bruges som identifikationsløsning ved en lang række digitale tjenester på undervisningsområdet. Styrelsen for It og Læring sætter i uge 8 et nyt og forbedret Unilogin i drift, der skal forbedre sikkerheden omkring login på børneområdet.