- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

DSB vil lukke Skovbrynet Station

– Regeringen ønsker, at den danske jernbanetrafik i højere grad indrettes efter kundernes behov, kan man læse i en beskrivelse af den Socialdemokratiske regerings politik på regeringen.dk.

DSB har en målsætning om en fordobling af den kollektive trafik i 2030, kan man læse i DSB’s ”Strategi 2030”, som er året hvor regeringen har lovet, at Danmarks CO2-udledning skal være 70 procent mindre end den var i 1990.

Samtidig barsler DSB nu med planer om at lukke Skovbrynet Station i december 2020. Desuden skal S-togslinje Bx afkortes, så den får endestation ved Buddinge Station.

’Mere attraktivt’
Gladsaxes borgmester, Trine Græse (A), blev, sammen med flere andre borgmestre, informeret om planerne for lukningen af Skovbrynet Station i et brev fra DSB. Brevet, som Gladsaxe Bladet er i besiddelse af, er dateret 20. december. I det kan man blandt andet læse at DSB vil give kommunerne mulighed for at komme med høringssvar.

– For at øge togets attraktivitet på Farumstrækningen lægger DSB op til at lukke Skovbrynet station og nedbringe køretiden mellem stationerne. Herved kan rejsetiden nedbringes med mellem 1 og 3 minutter for langt hovedparten af de rejsende på strækningen … I DSB´s 2021-køreplan vil linje Bx køre mellem København og Buddinge og ikke som nu mellem København og Farum, skriver DSB desuden i brevet.

– Ændringen sigter imod at skabe forbedringer for flest mulige kunder og gøre toget endnu mere attraktivt. Vi har indkaldt kommunerne til et uddybende orienteringsmøde i morgen fredag [17/1], hvor de også vil få mulighed for at stille spørgsmål og kommentere oplægget, udtaler Niels-Otto Fisker, kommunikationschef i DSB.

På mødet med DSB fredag, fik borgmestre og udvalgsformænd i kommunerne Frederikssund, Egedal, Ballerup, Herlev, Frederiksberg, København, Furesø, og Gladsaxe lovning på af DSB, at beslutningen om blandt andet at lukke Skovbrynet Station ikke allerede er truffet, og at de ville lytte til og prøve at finde løsninger sammen med kommunerne, fortæller Trine Græse, som var med til mødet

’Fuldstændig forrykt’
Trine Græse er mildest talt ikke ikke begejstret over planerne.
– At DSB nu overvejer at lukke Skovbrynet Station er fuldstændig forrykt. Vi har brug for mere og bedre kollektiv trafik i hovedstadsområdet. Jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at forhindre lukningen, siger Trine Græse.

– DSB siger, at passagerer der står på i Farum, i Værløse og i Hareskovby vil spare mellem et og tre minutter hvis stationen lukkes. Det er tilsyneladende ikke med i overvejelserne hvilke omkostninger det vil have for de borgere, der i dag benytter Skovbrynet Station hver dag til og fra arbejde, og for alle de sportsfolk, der kommer med tog til AB’s anlæg på Skovdiget. Og det er i øvrigt også den station, der betjener Danmarks Nationale rostadion på Bagsværd Sø, tilføjer borgmesteren.

Ulrik Rasch, der er formand for AB Gladsaxe, hvis træningsfaciliteter ligger på Skovdiget, få hundrede meter fra Skovbrynet Station, fortæller at han, ligesom borgmesteren, er yderst forundret over DSB’s planer.
– For få år siden brugte man en del penge på at istandsætte stationen, og alle partierne taler om sundhed, mobilitet og grøn transport. Men at lukke stationen kan nemt få stor betydning for foreningslivet for en klub som vores, med 1.700 medlemmer, fortæller Ulrik Rasch.

Han har fået mange henvendelser, fra medlemmer af AB som også er dybt forundrede og bekymrede over en lukning af Skovbrynet Station, tilføjer han.

En digital underskriftsindsamling for at bevare Skovbrynet Station, på skrivunder.net, har samlet over 800 underskrifter ved redaktionens deadline.

Også formanden for Folketingets Transportudvalg, Gladsaxe-politikeren Jeppe Bruus (A), mener at DSB har fået en rigtig dårlig idé.
– Beslutningen er deres, men jeg vil gøre hvad jeg kan, for at overbevise DSB om, at det er en dårlig beslutning. Og jeg går stærkt ud fra, at DSB er lydhøre overfor en reel dialog om fremtiden for Skovbrynet Station, siger Jeppe Bruus.

Transportminister Benny Engelbrecht (A) sendte følgende kommentar i en mail til Gladsaxe Bladet:
– Som jeg forstår det, er der tale om overvejelser fra DSB’s side om den fremtidige køreplan. Jeg regner selvfølgelig med, at DSB vil lytte til de argumenter, der kommer, og jeg er helt sikker på, at DSB’s mål er, at der samlet set kommer flere og ikke færre passagerer i S-toget.

Ingen fordele i 2014
Tilbage i 2014 anbefalede Trafikstyrelsen i en rapport en såkaldt ”strækningsoptimering af Hareskovbanen”, herunder at man lukkede Skovbrynet Station, så man blandt andet kunne få en rejsetidsforkortelse på op til to minutter.

Dengang pointerede Gladsaxe Kommunes By- og Miljøforvaltning, at nedlæggelsen af stationen ville være en kraftig forringelse for den kollektive trafik, og for borgerne i Bagsværd.
Lukningen blev dog ikke til noget, da Trafikstyrelsen havde forregnet sig.

– I Trafikstyrelsens rapport ”Optimering af stationsstrukturen” er der sket en beklagelig regnefejl i forbindelse med beregningerne af passagereffekterne ved optimeringsforslaget for Farumbanen på S-banenettet … Overordnet betyder regnefejlen at Trafikstyrelsen ikke kan holde fast i konklusionen om at der er store fordele ved at nedlægge Dyssegård og Skovbrynet med det præsenterede optimeringsforslag. Tværtimod vil passagereffekterne være negative, skrev Trafikstyrelsen dengang i et notat.