- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Fingrene væk fra mimrekortet

Emilce Nielsen, Silene allé 7, 1.tv.

Jeg synes, at beslutningen om at afskaffe mimrekortet er asocial, uklog og forkastelig. Afskaffelsen af kortet vil begrænse mange ældres muligheder for at benytte den kollektive trafik, fordi de ikke vil have råd til det. Særligt de økonomisk dårligst stillede vil blive hårdt ramt.

Mimrekortet bliver brugt til at besøge familie og venner, til at komme på pensionistcaféer for at spise sund mad i godt selskab, til at gå lægen og på indkøb, eller til at deltage i fritidsaktiviteter inden og uden for Gladsaxe.

Fjernelse af mimrekortet vil medføre isolation og tab af livskvalitet for mange, samt forringelse af helbredet. Det kan koste dyrt – også i offentlige kroner.

Jeg mener, at borgmesteren bør rejse sagen over for sin partifælle og trafikminister, Benny Engelbrecht, og bede ham om at gribe ind, med henvisning til de uacceptable negative konsekvenser, som afskaffelsen af mimrekortet fører med sig.