Forskel i prioriteringer på dagtilbudsområdet
Dagtilbud.jpg
BUPL vil gerne i dialog med kommunerne om kvaliteten i dagtilbuddene. Blandt andet for at sikre at personalet er uddannet til, og har mulighed for, at udvikle børnene socialt og emotionelt. Foto: Kaj Bonne.
Kommunerne prioriterer evalueringskultur og faglig ledelse frem for normeringer og tidlig indsats, siger KL-undersøgelse. I Gladsaxe prioriterer vi bredt, siger dagtilbudschef

Kommunernes Landsforening (KL) har lavet en undersøgelse af kommunernes prioriteringer på dagtilbudsområdet.

Undersøgelsen viser, ifølge KL, at ”kommunerne har udmøntet og igangsætter mange nye kvalitetsfremmende initiativer på dagtilbudsområdet”, samt ”at styrket evalueringskultur og faglig ledelse er de to områder, som flest kommuner vurderer, er de vigtigste i deres fremadrettede arbejde”.

Ifølge et spørgeskema udsendt til kommunernes dagtilbudschefer i november og december, vurderer over to tredjedele af kommunerne nemlig samlet set at en styrket evalueringskultur og faglig ledelse er nogle af de vigtigste områder i deres fremadrettede arbejde. Kun henholdsvis 18 og 14 procent ser normeringer og tidlig indsats som en af de vigtigste tre områder. Gladsaxe Kommune har, ifølge chef for dagtilbud Margit G. Gleerup, valgt ikke at svare på spørgeskemaundersøgelsen fra KL.

– I vores arbejde med at styrke kvaliteten i vores dagtilbud har vi fokus på alle de områder, som nævnes i KL-undersøgelsen. Vi arbejder ikke i en prioriteret rækkefølge, men har indsatser indenfor alle områderne: Styrket evalueringskultur, faglig ledelse, tilsyn og opfølgning, kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere; relevant og systematisk anvendelse af data; samarbejde mellem forældre og dagtilbud; normeringer; tidlig indsats/sociale normeringer og viden om dagtilbud, fortæller hun.

Ifølge Margit G. Gleerup, ser man i kommunen frem til at modtage midler fra Finansloven til bedre normeringer.

– Og mens vi venter arbejder vi med at styrke den kvalitet, som jo allerede er tilstede i dag. Hvert børnehus anstrenger sig dedikeret for at gøre det bedst muligt og få mest muligt ud af den normering vi har – til gavn for børnene, tilføjer hun.

Vil have KL i tale
Pædagogernes fagforening, BUPL, fortæller, at man gerne vil i dialog med kommunerne omkring kvaliteten i landets dagtilbud.

Der er mange veje til god kvalitet i dagtilbud, og vi er glade for og enige med KL i, at vi skal have snakken om kvalitet i dagtilbuddene, det har vi gerne ville længe, fortæller formand for BUPL Storkøbenhavn, Jon Olufson.

– Med minimumsnormeringer på vej, så kan vi forhåbentlig snart få taget den snak. Men KL’s top tre for at nå kvalitet rimer ikke helt på vores. Styrket evalueringskultur er selvfølgelig vigtigt, men der er flere af de andre punkter, der i min optik skal prioriteres først. Jeg mener heller ikke, at tilsyn og opfølgning burde være i top tre. Vi får ikke meget mere kvalitet af øget bureaukrati og kontrol, siger han.
Jon Olufsen mener i stedet at faglig ledelse tæt på opgaven, kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere og et styrket fokus på ”tidlig indsats og sociale normeringer” ville give mere kvalitet i arbejdet i dagtilbuddene og med fordel kunne have ligge højere på KL’s prioriteringsliste.

– Kvalitet er også, at vi har personale, der er uddannet til at udvikle børnene socialt og emotionelt, det vil sige at vi får en højere andel af pædagoger i dagtilbuddene, end vi har i dag. Og så bliver jeg nødt til at sige, at tilstrækkelige normeringer er vi på ingen måder i mål med og det er, ud over dygtige ledere og pædagoger, den vigtigste forudsætning for god kvalitet i dagtilbud, tilføjer Jon Olufsen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top