Ikke bestået
Folkeskolereformen er ikke slået igennem, konkluderer forsknings- og analysecenter i to nye rapporter

Folkeskolereformen har foreløbig haft begrænset betydning for elevernes faglige resultater og trivsel. Det er den overordnede konklusion i to nye rapporter, hvori Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, analyserer effekterne af folkeskolereformen.

– Der er endnu ikke overordnede tegn på, at reformen har haft positiv betydning for elevernes faglige resultater, skriver VIVE i en pressemeddelelse.

Elevernes trivsel er desuden generelt faldende, og de udfordrede elever har heller ikke fået det faglige løft, som var en af de centrale mål med reformen. I rapporten fortæller flere lærere desuden om, at det er blevet sværere at motivere eleverne i ydertimerne i de længere skoledage, som var en konsekvens af reformen, skriver VIVE i rapporterne. Ifølge rapporterne er lærerne dog blev lidt mere positive overefor flere af reformelementerne, men er samtidig utilfredse med at deres forberedelsestid ”i stigende grad bliver en mangelvare”.

Desuden pointeres det i rapportens interviews med lærere, at den længere, varierende skoledag, der blev indført med reformen, er et problem for især inklusionsbørnene, samt at skolerne har skullet forholde sig til flere andre ændringer, samtidig med reformen.

– Skolerne står over for mange samtidige udviklingstendenser som eksempelvis nye arbejdstidsregler, inklusion og skolesammenlægninger. Disse tendenser vil alt andet lige påvirke implementeringen af folkeskolereformen og i sidste ende også den forventede udvikling i elevernes faglige resultater og trivsel, konkluderes det i rapporterne.

Folkeskolereformen blev vedtaget af Folketinget i 2013. Målet var blandt andet at sikre, at elevernes faglige niveau og trivsel blev løftet år for år, og ”at alle elever får mulighed for at udfolde deres potentiale fuldt ud, så vi kan klare os i den stigende internationale konkurrence”, som der står i aftaleteksten til reformen. pk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top