Konsulenter giver besparelser
Konsulenter-COLOURBOX24202645.jpg
Ankestyrelsen overvejer at rejse en tilsynssag mod kommuner der anvender konsulenter til at finde besparelser på det sociale område. Foto: Colourbox.
Landsforeningen LEV kritiserer brug af konsulenter til besparelser på handicapområdet. Det gør vi ikke i Gladsaxe, siger kommunen

Skær ned på hjælpen til de svageste og mest udsatte med udviklingshandicap – og få selv en del af kagen, når kommunen sparer. Det er en forretningsmodel, som private konsulenter benytter i samarbejde med flere kommuner, skrev Altinget i en artikel i december.

En alarmerende besparelsesmodel, kalder den landsdækkende forening for udviklingshæmmede, pårørende og andre interesserede, Landsforeningen LEV, modellen.

Mindst 19 kommuner har benyttet konsulentvirksomheder til at gennemgå mere end 800 borgersager med henblik på at opnå besparelser. Det viser aktindsigter som Altinget har fået. I langt de fleste tilfælde er kontrakten udformet ud fra et såkaldt no-cure-no-pay-princip, hvor kommunens betaling til konsulentvirksomheden er afhængig af, hvor stor en besparelse der opnås.

’Uværdige besparelser’
LEVs landsformand, Anni Sørensen, er stærkt kritisk over for firmaernes måde at agere på, skriver LEV på organisationens hjemmeside.

– Sådan en forretningsmodel er på alle måder alarmerende og dybt foruroligende. Problemet med konstruktionen er, at man hyrer konsulenterne til udelukkende at finde billigere tilbud. Enten ved at tilbyde dem mindre støtte der, hvor de bor, eller i de helt grelle tilfælde får man borgere til at flytte fra et meget specialiseret tilbud til et langt mindre specialiseret tilbud i kommunen. Det har omfattende menneskelige konsekvenser, udtaler Anni Sørensen.

Formand for Danske Handicaporganisationer, Torkild Olesen, er også kritisk over fremgangsmåden.

– Det lugter af uværdige besparelser. Kommunerne er presset økonomisk, men denne manøvre må balancere på kanten af loven, udtaler han.
Kommunernes Landsforening har dog afvist kritikken overfor Altinget.

– Det kan være fornuftigt, at man bruger ekstern ekspertise, som kan have et bredere overblik over, hvad man kan få andre steder for den samme pris, og at man så går ind i en snak om pris og kvalitet, siger afdelingschef for KL’s økonomiske sekretariat, Claus Ørum Mogensen.

Ankestyrelsen har efterfølgende bedt 26 kommuner, der anvender eller overvejer at anvende konsulenter til at finde besparelser på det sociale område, om en udtalelse. Gladsaxe Kommune er ikke en af dem. Vi skal bruge udtalelsen til at vurdere, om der er anledning til at rejse en tilsynssag, siger Ankestyrelsen.

Ikke i Gladsaxe
Danske Handicaporganisationer har Gladsaxe med på en liste over en foreløbig liste over de kommuner, der har indgået et samarbejde med de private konsulentvirksomheder, Brorson Consult eller Trancit, som er de firmaer der nævnes i Altingets artikel.

Men ifølge Gladsaxe Kommune bruger man ikke Brorson Consult eller Trancit til at gennemgå konkrete borgersager i Gladsaxe.

– Gladsaxe Kommune har ikke haft hverken Brorson Consult eller Trancit til at gennemgå konkrete borgersager, sådan som det er beskrevet i medierne. I et enkelt tilfælde har vi brugt Brorson Consult – men udelukkende til et kompetenceudviklingsforløb i Handicaprådgivningen, der havde til formål at kvalificere sagsbehandlerne til at matche borger og støttebehov og til at kunne læse indhold i tilbud og takster, udtaler formanden for Psykiatri- og Handicapudvalget, Kristine Henriksen (A).

I kontrakten med Brorson Consult står der blandt andet:
– Kursusformålets mål er at give både teoretisk viden og praktiske værktøjer … Deltagerne vil opnå kompetencer, så de fremadrettet i højere grad kan spotte, forberede og indfri et forhandlingspotentiale i borgersager med behov for eller bevilget botilbud, støtte i eget hjem, aktivitetstilbud/samværstilbud, aflastning og lignende.

”For at sikre en forankring af læringen”, står der desuden i kontrakten, anbefaler Brorson Consult ”at der afholdes opfølgninger i form af forhandlingssparring … i forhold til borgersager, der enten allerede er forhandlet eller som forberedes til forhandling. Dette vil sikre den løbende faglige refleksion i forhold til forhandlingerne i konkrete sager, samt sætte fokus på den fortsatte økonomiske bevidsthed”.
Kurset blev afholdt i slutningen af oktober, og den samlede pris for kursusforløbet var 38.000 kroner plus moms.

I Gladsaxestrategien står der at Gladsaxe Kommune ”går forrest og bruger de metoder, der bedst bidrager til, at børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse kan udvikle og bruge egne resurser, tage ansvar for egen tilværelse og opnå et så selvstændigt og meningsfyldt liv som muligt”, samt at kommunen ”skærper vores indsats, så borgere med psykisk sygdom får lettere ved at deltage i samfundslivet, for eksempel beholde deres job, lære at leve med deres sygdom eller komme sig helt”.

Danmark har underskrevet FN’s handicapkonvention, der skal ”fremme, beskytte og sikre muligheden for, at alle personer med handicap fuldt ud kan nyde alle menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder på lige fod med andre, samt at fremme respekten for deres naturlige værdighed”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top