Mimrekort forsvinder – måske
Mimrekort-1.jpg
Ældre Sagen mener at de prisstigninger for nogle pensionister, som afskaffelsen af mimrekortet vil give, er uacceptable. Foto: Peter Kenworthy.
Indtil mandag var det planen at erstatte det populære pensionistkort med rabatter til pensionisterne. Nu arbejdes der på en anden løsning

– Din Offentlige Transport (DOT)harmoniserer priser og rabatter for pensionister på hele Sjælland fra juni 2020. Det skal sikre, at rabatterne kommer de sjællandske pensionister lige meget til gode og følger samme model, som blev indført vest for Storebælt i 2018, skrev trafikselskabet Movia i en pressemeddelelse i sidste uge.

Dermed var det planen at det populære tre-måneders pensionistkort – det såkaldte ”mimrekort” – forsvandt sammen med muligheden for at rejse ubegrænset med bus, tog og metro til særlig lav fast pris, hvis man er fyldt 65 år eller er førtidspensionist – dog ikke i morgen- og eftermiddagsmyldretiden på hverdage i hovedstadsområdet. Ifølge Movia har 17 procent af pensionisterne i hovedstadsområdet købt et pensionistkort.

Fra juni var det så meningen, at alle borgere der er fyldt 65 år samt førtidspensionister i stedet får 40 procent rabat, hvis man rejser på et rejsekort og herudover 20 procent rabat uden for myldretiden.

Samtidig ophæves spærretiden, så man kan rejse med rabat hele døgnet. Vil man have et pendlerkort, får man 25 procent rabat. Pendlerkort kan købes på rejsekort, men det kan også købes i DOTs webshop på pap, fortæller Movia.

Movia er ejet af 45 kommuner og to regioner på Sjælland. I samarbejde med kommuner og regioner rådgiver og planlægger Movia kollektiv transport på tværs af bus, lokalbaner og Flextrafik. Movia fastsætter takster for den kollektive trafik i samarbejde med DSB, Metroselskabet og Trafik- og Byggestyrelsen.

– Den nuværende pensionistrabat er ulige fordelt, og kommer derfor ikke alle pensionister lige meget til gode. Rabatten er attraktiv for pensionister, der bruger den kollektive transport meget i hovedstadsområdet. Men pensionister, der bor steder, hvor der ikke er så mange busser og tog, eller som ikke rejser så meget, får ikke glæde af rabatten, udtalte talsmand for DOT, ressourcedirektør Eskil Thuesen i sidste uge.

Sidenhen har piben dog fået en anden lyd.

På grund af den heftige kritik, valgte DOT mandag aften at udarbejde et forslag til en anden model og udskyde lanceringen. Modellen vil indebære en indfasning og vil indgå i den redegørelse, som ministeren har bedt DOT om at udarbejde, påpeger man. Samtidig skriver Movia i en pressemeddelelse tirsdag, at opgaven med en reform er bunden, og at det følger af loven, at DOT skal harmonisere priserne.

– Hurtigt indførte og meget store prisstigninger skaber usikkerhed om, hvad det vil betyde for den enkelte pensionists rejsemønster. Og når man laver så meget om, kalder det også på, at vi måske går lidt mere forsigtigt til værks, end vi i DOT først havde lagt op til, tilføjer Movia i pressemeddelelsen.

’Uacceptable’ prisstigninger
Ældre Sagen mener at det er helt uacceptabelt, at der er nogle pensionister, der kan få prisstigninger på mere end 50 procent, fortæller Seniorkonsulent i Ældre Sagen, Rikke Hamfeldt til Gladsaxe Bladet.

– Reformen er positiv for dem, der bruger transport engang imellem, og som er glade for at bruge Rejsekortet. Men vi er bekymrede for den gruppe, der får meget voldsomme prisstigninger. Og den gruppe som er udfordrede i forhold til at bruge Rejsekortet, og derfor kan se det som en barriere med hensyn til at bruge den offentlige transport, tilføjer hun.

I øjeblikket får Ældre Sagen rigtig mange henvendelser fra medlemmer, der er bekymrede for, at det vil få betydning for, hvor meget de bruger den offentlige transport.

– Det er både i forhold til nogle vil opleve meget voldsomme prisstigninger, men også i forhold til at mange finder pensionistkortet trygt og fleksibelt i forhold til man aldrig skal tænke på at tjekke ud og ind. Der er en tryghed i at kende ens transportudgifter og at man kan altid tage på eksempelvis spontane ture uden at tænke på prisen, siger Rikke Hamfeldt.

Ældre Sagen havde i sidste uge skrevet et brev til transportminister Benny Engelbrecht (A), hvor man blandt andet opfordrede til at udskyde beslutningen om at droppe pensionistkortet, og bruge tiden til at finde en bedre løsning. Eventuelt en overgangsordning, hvor de nuværende kortholdere bevarer pensionistkortet, som så eventuelt udfases over en længere årrække, eller en ordning, hvor pensionister med beskedne indtægter ved siden af folkepensionen også fremover kan få pensionistkort efter de gældende regler.

Og så var Benny Engelbrecht kommet på banen, og havde bedt DOT, der har ansvaret for de rabatter der bliver givet i den kollektive trafik, om en redegørelse for deres beslutning.

– Jeg vil blandt andet bede dem uddybe, om de har overvejet alternative løsninger. Det er også aftalt, at selskabet møder op i Folketingets transportudvalg og der redegør for deres dispositioner, skrev Benny Engelbrecht i et Facebook-opslag i sidste uge.

Sundhedsprofil 2017 for Region Sjælland og kommuner, har man undersøgt borgernes mobilitet. Syv procent af den 65-79 årige og over 13 procent af de 80+ årige i undersøgelsen svarer, at de har undladt at besøge familie eller venner på grund af problemer med transport. Tallet er cirka det samme i forhold til at bruge sundhedsvæsenets tilbud men højere, når det gælder de ældres deltagelse i kulturelle arrangementer.
København er en af verdens dyreste byer, når det gælder billetpriser i tog, bus og metro. Og set over de seneste år og årtier, er priserne på tog- og busbilletter steget markant mere end de generelle forbrugerpriser, ifølge tal fra Danmarks Statistik. Samtidigt er det blevet billigere at tage bilen.

1 kommentar om “Mimrekort forsvinder – måske”

  1. Tom Kristoffersen siger:

    Mimrekortet af pap til både folkepensionister og førtidspensionister må absolut aldrig udfases. Hverken det som gælder tre måneder i Midt og Vestsjælland eller det som også gælder i 3 måneder i Hovedstadsområdet.
    Jeg er 46 år, bor på Midtsjælland og har haft sådan et mimrekort i 17 år nu. Og jeg kan ikke finde ud af at bruge rejsekort. Det bliver også ALT for dyrt for mig. For jeg bruger mit mimrekort ALLE hverdage.
    Er der noget sige til, at jeg er glad for det?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top