Påbud til Kildegården
Genoptræningscenter-05-20.jpg
Ældre Sagen fortæller, at man er rystet over situationen på Kildegården, mens Gladsaxe Kommune fortæller, at man tager påbuddet fra Styrelsen for Patientsikkerhed alvorligt og er i gang med at forbedre forholdene. Foto: Kaj Bonne.
Styrelsen for Patientsikkerhed har givet påbud til Midlertidige pladser - Træningscenter Kildegården om at sikre forsvarlig medicinhåndtering og ordentlig journalføring

Styrelsen for Patientsikkerhed gennemførte 23.-24. september et såkaldt varslet, reaktivt tilsyn med Midlertidige pladser – Træningscenter Kildegården, der ligger i Søborg. Besøget blev foretaget på baggrund af en klage vedrørende de sundhedsfaglige forhold på Kildegården.

Blandt andet fandt styrelsen fejl og mangler i medicinhåndteringen og journalføringen.

– Fejlene og manglerne i relation til medicinhåndtering, journalføring og instrukser udgør samlet set problemer af større betydning for patientsikkerheden, konkluderer Styrelsen for Patientsikkerhed i deres begrundelse for et påbud, som Kildegården har fået 15. januar.

’Stået på i årevis’
Formanden for Ældre Sagen, Lise Vork, fortæller at man i foreningen synes at situationen er rystende.
– Vi har haft mange andre henvendelser, hvor folk enten ikke orkede det eller var bange for kommunen. Ja sådan er det altså. Og så har de ikke turdet stå frem med navn. Og så kan vi ikke komme videre, andet end orientere. Dette er første gang, nogen nære pårørende har haft overskud til at gå hele vejen i klagesystemet, fortæller Lise Vork.

– Vi ved, at det har stået på i årevis – mindst 5 år, men sikkert endnu længere. I tidens løb har vi viderebragt alvorlige klager til både forvaltningen, de ansvarlige politikere og Seniorrådet, idet det er vores indtryk, at forvaltningen ikke altid orienterer politikerne om alle borgerhenvendelser. Hvis vi har fået et svar fra forvaltningen har det typisk været: ’vi tager os af det’. Politikerne i Gladsaxe er gode, ordentlige mennesker er vores helt klare indtryk. Vores anbefaling må være større lydhørhed. Og bedre kommunikation mellem forvaltning og politikere, tilføjer hun.

’Tager det meget alvorligt’
Det er første gang Kildegården får sådan et påbud, og vi tager det meget alvorligt, fortæller afdelingschef for Sundhed og Rehabilitering, Herle Klifoth.
– Kritikken går ikke på forhold, der har direkte betydning for den pleje, som borgerne har modtaget. Det handler om at blive bedre til at skrive ned, hvad vi gør og bedre til at følge de præcise retningslinjer for håndtering af medicin. Derfor har vi blandt andet indgået samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed for at sikre kvalitet i medicinhåndteringen, og vi har iværksat en intensiv oplæring af medarbejderne i at dokumentere korrekt, siger hun.

– Desværre har det længe været svært at rekruttere faste medarbejdere på det her område, og det har vi også oplevet på Kildegården. Derfor har det været svært at indarbejde gode rutiner. Men i dag er alle stillinger besat med dygtige medarbejdere, som brænder for at yde god pleje til vores borgere. I starten af 2020 havde vi uanmeldt tilsyn fra det eksterne tilsynsfirma BDO, som fører tilsyn med vores boliger. Og her blev Kildegården vurderet meget tilfredsstillende. Det tager jeg som et tegn på, at vi er på rette vej, tilføjer Herle Kliforth.

BDO’s tilsyn vurderede – på baggrund af observationer og interview med en leder, to medarbejdere og en beboer – at ”centret har fokus på at sikre beboernes trivsel i hverdagen, og at der ydes en personlig pleje og støtte målrettet den enkelte beboers særlige behov og ønsker”, samt ”at centret har fulgt op på anbefalinger fra sidste tilsyn”.

Samtidig anbefalede BDO, at ”kommunikationen sættes på dagsordenen med medarbejderne i forhold til at sikre, at der altid sker respektfuld omtale af beboere/borgere”.

Flere tilsyn
Styrelsen for Patienssikkerhed førte også tilsyn med flere andre af Gladsaxes tilbud sidste år.
Blandt andet reaktive tilsyn på Botilbuddet Kellersvej 8-10 og Seniorcentret Møllegården, samt planlagte tilsyn på Seniorcenter Rosenlund, Gladsaxe Hjemmepleje Nord, Gladsaxe Hjemmepleje Vest og Bofællesskabet Egebo. På Kellersvej fandt man ingen problemer af betydning for patientsikkerheden, og på Rosenlund ingen problemer af betydning for den fornødne kvalitet.

På Gladsaxe Hjemmepleje Nord og Gladsaxe Hjemmepleje Vest fandt man derimod mindre problemer for den fornødne kvalitet. Og på Møllegården og Egebo mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.
For Gladsaxe Hjemmepleje Nord gjaldt det dokumentation og inddragelse af borgerne i deres rehabiliteringsforløb, hvilket udløste to henstillinger. For Gladsaxe Hjemmepleje Vest var det også dokumentationen der var mangelfuld, hvilket udløste syv henstillinger. For Møllegården gjaldt det journalføring og patienternes retstilling, hvilket udløste fire henstillinger. Og for Egebo gjaldt det blandt andet i forhold til medicinhåndtering, hygiejne, patienternes retsstilling og journalføring, hvilket udløste seks henstillinger.

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet.

Træningscenter Gladsaxe, Kildegården har 69 midlertidige pladser, seks plejeboligpladser og en lang række tilbud til Gladsaxes seniorer. Der er 140 medarbejdere og et stort antal frivillige. De midlertidige pladser er fordelt på tre afdelinger, hvor social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter og en diætist samarbejder om den rehabiliterende indsats og det sammenhængende borgerforløb.
Et påbud er en juridisk sanktion, der pålægger behandlingsstedet af opfylde visse patientmæssige krav. Påbuddet kan ophæves, når det er blevet dokumenteret, at de stillede krav er opfyldt, og når styrelsen ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top