- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Sporlukning på Buddingevej

Distributionsselskabet Evida skaber plads til letbanen ved at omlægge gasledninger på venstre side af Buddingevej fra Klausdalsbrovej frem til rundkørslen i Buddinge. Mens arbejdet udføres på fortov og cykelsti, er det nødvendigt at inddrage et kørespor til fællessti, som fodgængere og cyklister kan benytte.
Det vil fortsat være muligt at svinge til og fra Klausdalsbrovej og ejendommene langs strækningen.