annonce
Trængselstider
Biler-kø-på-SH.jpg
Man kan nemt komme til at holde i kø i Gladsaxe. Her på Søborg Hovedgade. Foto: Peter Kenworthy.
Vejtrafikken stiger og stiger. Men udbygning af vejnettet fører ikke nødvendigvis til mindre trængsel

– Internationale erfaringer viser, at det ingen steder i verden er lykkedes at løse trængselsproblemerne alene ved at udbygge vejnettet. I Danmark er det kun lykkedes at udskyde trængslen med nogle få år ved at udvide de mest trængselsbelastede motorveje som Lyngbymotorvejen og Motorring 3. Det betyder ikke, at der ikke kan være behov for at udbygge vejnettet konkrete steder med særlige trafikproblemer eller steder, som er særligt præget af uheld. Selvom analyser af vejprojekter viser et samfundsøkonomiske overskud ved fortsat vejudbygning i trængselsbelastede områder, betyder vejudbygninger, at flere vil køre i bil, og nogle bilister vil ændre rute til den udbyggede vej. Da biltrafik samtidig generelt vokser, vil der i løbet af få år igen være samme trængsel på vejen (selvom den ville have været endnu større, hvis vejen ikke var blevet udbygget).

Det kan man læse i en rapport om trafikinvesteringer, lavet af den uafhængige miljøorganisation, Rådet for Grøn Omstilling.

Ifølge Vejdirektoratets seneste rapport om statsvejnettet, er vejtrafikken steget med 14 procent siden 2010. På statsvejnettet, hvor næsten halvdelen af kørslen foregår, er den steget med 23 procent, selvom antallet af kilometer motorvej er mere end fordoblet siden 1990, og en række eksisterende motorvejsstrækninger er blevet udvidet med flere spor i samme periode.

Ifølge rapporten var Motorring 3 den næstmest trafikerede motorvej i 2018, hvor også strækningen mellem Klausdalsbrovej og Værebrovej på Hillerødmotorvejen klemmer sig ind på listen over de 10 mest trafikerede motorveje. Ifølge Danmarks Statistik er Motorring 3 landets mest benyttede Europavej.

En gennemsnitlig dansker transporterer sig, ifølge Danmarks Statistik, 13.300 kilometer om året. 86 procent af distancen tilbagelægges i person- og varebiler.
pk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top