- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Ud og se med SSP

Samarbejdet mellem skole, socialforvaltning og politi er et vigtigt tværgående, kriminalitetsforebyggende samarbejde rettet mod børn og unge. Men det kan blive endnu mere fokuseret, og opgavefordelingen mere tydelig. Det viser en ny undersøgelse, som VIVE har udarbejdet for Det Kriminalpræventive Råd.

– SSP-samarbejdet har længe spillet en central rolle i den tidlige forebyggelse helt ude i frontlinjen, som beskytter børn og unge imod en kriminel løbebane. Samtidig viser undersøgelsen, at der er potentiale for at styrke den lokale indsats, siger Christina Hviid, forebyggelseschef i Det Kriminalpræventive Råd.

SSP-samarbejdet blev indledt i 1975. Formålet var at styrke den tværsektorielle koordinering af indsatser til udsatte børn og unge i landets kommuner ved at formalisere samarbejdet mellem de tre centrale myndigheder, der arbejder med forebyggelse af børne- og ungdomskriminalitet. I dag har stort set alle kommuner et formaliseret SSP-samarbejde.

Hvis du har en bekymring, et spørgsmål eller hvis du gerne vil have rådgivning i forhold til kriminalitet, misbrug af rusmidler og anden risikofyldt adfærd hos unge, kan du kontakte SSP på ssp@gladsaxe.dk eller 39 57 57 05.