Byrådet diskuterede bankudbud og hvidvask
Bank-COLOURBOX37922305.jpg

The facade of Danish Bank with ionic columns and a sclprured pediment, Copenhagen, February 16, 2019

Gladsaxe Kommune bruger Danske Bank og Nordea, men har sat kommunens bankforretninger i udbud - indtil videre uden held. Foto: Colourbox.
Venstre mener at krav til bankudbud afskærer kommunen fra bankforbindelse

Tidligere på måneden fortalte Gladsaxe Kommune, at ingen banker har budt ind på kommunens bankudbud, der læner sig op ad KL’s anbefalinger til skærpede krav til bankerne.

Til byrådsmødet i sidste uge ville Henrik Bach Mortensen fra Venstre vide, hvilke overvejelser kommunen har gjort, for at sikre sin betalingsformidling i fremtiden.

– For kommunens borgere, inklusive mig, er det uforståeligt at Gladsaxe stiller krav, som de facto afskærer kommunen fra at få en bankforbindelse. Det er specielt mærkeligt, når der er andre kommuner der samtidig har fornyet deres udbud med stort set de samme krav til bankernes etiske adfærd i relation til hvidvask og sådan noget, som var indeholdt i vores kommunes udbudsbetingelser, forklarede Henrik Bach Mortensen.

Den væsentligste forskel, mente han, er at Gladsaxe Kommune har opstillet nogle særlige, uhåndterlige, bodsbestemmelser.

– Det kunne være interessant at høre, om Gladsaxe vil forny sit bankudbud med krav, som svarer til de krav, som andre kommuner har stillet, og som har sikret de kommuners og deres borgere en fremtidig formidling af betalingerne, tilføjede Henrik Bach Mortensen.

Vedtaget af enigt økonomiudvalg
Borgmester Trine Græse (A) svarede, at hun ikke mente, at Gladsaxe Kommune havde stillet urimelige krav, men at man blot havde stillet de krav, som kommunen stiller til kommunens andre leverandører. Blandt andet på grund af de mange sager og problemer der har været med bankerne.

– Hvis bankerne ikke lever op til disse krav om rapportering, så vil det udløse en bod. Det er helt parallelt med andre kontrakter som vi indgår med virksomheder i rengøringsbranchen og i byggebranchen. Måske har vi gjort den fejl at vi har kaldt det en bod. Måske ville bankerne bedre have forstået det, hvis vi havde kaldt det et gebyr, tilføjede borgmesteren.

Hun mente således ikke, at der skulle slækkes på kravene, som hun pointerede var blevet vedtaget af et enigt økonomiudvalg, og at man har valgt at følge KL’s råd i sagen, inklusive Venstres stemmer.
– Jeg har opfordret ministeren og KL til at genoptage dialogen med finanssektoren. Situationen kalder nemlig på handling fra begge parter, fortalte Trine Græse.

Henrik Bach Morten svarede, at selvfølgelig skal Gladsaxe Kommune ikke acceptere nogen form for hvidvask.
– Men nu står vi tilbage hvor hele balladen startede, og det er borgmesteren så åbenbart tilfreds med. … Vi har vedtaget nogle krav til vores banker, som ingen banker vil opfylde, og så sidder vi tilbage med en dårlig bankaftale, tilføjede han.

Gladsaxe Kommune bruger i dag Danske Bank og Nordea, der begge er sat i forbindelse med sager om hvidvask.

Ifølge Hvidvasksekretariatet i Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, modtog man i 2019 i alt 53.454 underretninger, hvilket er en markant stigning i antallet i forhold til tidligere år. Langt de fleste – næsten otte ud af ti – underretninger blev fremsendt af pengeinstitutterne.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top