Databenspænd
GDPR.jpg
Foto: Peter Kenworthy.
Kommunerne bruger mange resurser på at følge databeskyttelsesforordningen

Databeskyttelsesforordningen – også kaldet persondataforordningen eller GDPR – skal styrke og harmonisere beskyttelsen af personoplysninger i EU-landene.

Men ifølge Kommunernes Landsforening (KL), spænder den også ben for velfærden i de danske kommuner. KL har udgivet et såkaldt eksempelkatalog, hvor man gennemgår de såkaldte benspænd.

Blandt andet er der i KL’s katalog eksempler på, at hjemmehjælperne på grund af GDPR ikke længere kan få vist navn og adresse på de borgere, de skal besøge, i Outlook på deres mobiltelefoner, hvilket forsinker hjemmehjælpernes arbejde. Skolerne er i tvivl om, hvorvidt GDPR gør det ulovligt, at de tager en kopi af elevernes pas og medbringer dem på skolerejser som en sikkerhed i tilfælde af, at et af børnene mister deres pas på rejsen. Og medarbejderne i børnehaver, vuggestuer og SFO´er er i tvivl om, hvorvidt det er i strid med GDPR, at de tager billeder af børnene.

Generelt skriver KL i kataloget, at kommunale medarbejdere ofte oplever, at de ikke har tid til deres kerneopgave, fordi de er pålagt at dokumentere, at deres håndtering af borgernes data overholder GDPR. Kommunerne er i tvivl om omfanget af dokumentationskravet i GDPR.

Databeskyttelsesforordningen har blandt andet til formål at ”harmonisere beskyttelsen af fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteter”, kan man læse i forordningsteksten i Den Europæiske Unions Tidende.

Handler om rettigheder
Ifølge Datatilsynet har GDPR gjort, at borgerne er blevet mere opmærksomme på databeskyttelse og deres rettigheder.
Danmark er, ifølge Datatilsynet, samtidig et af de lande, der relativt set indberetter flest brud på persondatasikkerheden.

– Det skyldes blandt andet en høj grad af digitalisering – og at det er både nemt og velkendt at indberette, når uheldet er ude, pointerer Datatilsynet.

Med hensyn til de såkaldte benspænd, mener datatilsynet at reglerne i GDPR er fleksible og kan tilpasses forskellige situationer, men at man løbende er i dialog med medarbejderne centralt i kommunerne.
– Det er hensynet til borgerens rettigheder det handler om, siger Datatilsynets direktør Cristina Angela Gulisano.

En forordning er en bindende EU-retsakt – en slags EU-lov – som er gældende i EU’s medlemslande uden først at skulle indarbejdes i landenes lovgivning, og som gælder på lige fod med national lovgivning.
pk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top