Diskussion om opgaveudvalg
Gladsaxe-Rådhus.jpg
Der var en usædvanlig skarp tone i byrådssalen i sidste uge. Foto: Peter Kenworthy.
Oprettelse af et opgaveudvalg i Mørkhøj var på dagsordenen til byrådsmødet. Det gik ikke stille af sig, da diskussionen drejede over på processen omkring udpegelsen af formanden

– På baggrund af politiske drøftelser lægges der op til at nedsætte et opgaveudvalg, der skal arbejde med Mørkhøj. Gladsaxe Kommune vil sammen med borgerne i lokalområdet gå i dialog om, hvordan vi sammen udvikler bydelen og skaber en fælles fortælling og vision om, hvordan Mørkhøj skal være at bo og leve i, kunne man læse i dagsordenen til byrådsmødet i sidste uge.

Udvalget skal være med til at styrke sammenhængskraften, understøtte borgernes initiativer og udvikle en fælles vision for bydelen. Blandt andet er det tanken, at festsalen og de omkringliggende lokaler på Blaagaard Seminarium vil kunne bruges til at udvikle kultur- og musikmiljøet i Mørkhøj, samt at centrale aktører indenfor kultur- og musik kan komme med idéer til, hvordan dette kan ske.

Men det var ikke indholdet, men processen omkring oprettelsen af udvalget og udpegelsen af formanden, som det fra starten af kom til at handle om til byrådsmødet i sidste uge.

’Julelege med demokratiet’
– I Venstre er vi stærke tilhængere af folkestyret. Derfor bryder vi os heller ikke om, når der bliver lavet julelege med vores lokale demokrati. På dagsordenen til det økonomiudvalgsmøde, som blev holdt 7. januar i år, fremgik det pludseligt, at der på baggrund af politiske drøftelser, skulle nedsættes et opgaveudvalg, efter styrelseslovens §17 stk. 4, der skulle arbejde med Mørkhøj. Det var ikke drøftelser som Venstre i byrådet havde været del af, sagde Astrid Søborg (V) fra talerstolen.

Udvalget var blevet nedsat bag lukkede døre, og ikke i konsensus, mente Astrid Søborg. Hun kædede det faktum at Serdal Benli (F) i januar afgik som viceborgmester sammen med at han nu skulle være formand for udvalget, og undrede sig over, at vederlagene for de to poster var ens.

– Der er et mærkværdigt sammenfald af vederlag, der afløser hinanden … Sammenlagt tegner det, for mig, et rigtigt grimt billede, og jeg mener at borgmesteren har et forklaringsproblem, sagde Astrid Søborg.
Det er et problem, hvis man bruger folkestyret til at skaffe et vederlag til politiske støtter, tilføjede hun, og inviterede borgmesteren til at afkræfte hendes påstande.

Trine Henriksen (Ø) fortalte, at Enhedslisten også har været utilfredse med processen omkring opgaveudvalget, og at man ikke var blevet inviteret til at komme med forslag, men også kun havde set det færdige forslag.

Partiet stillede et ændringsforslag, der dog ikke fik lov at komme til afstemning, hvor man krævede at fremtidige nedsættelser af opgaveudvalg indledes med en bred drøftelse blandt alle byrådets partier af mulige emner til et kommende udvalg.

Claus Wachmann (B) sagde fra talerstolen, at det er vigtigt, at processen omkring nedsættelsen af sådanne udvalg skal være åbne og inddragende.
Og Kristian Niebuhr (O) pointerede mere generelt, at ”Dansk Folkeparti er stik imod de her udvalg”.

’Grove beskyldninger’
– I forbindelse med konstitueringen for to år siden, der lavede konstitueringspartierne en aftale om at vi afsatte midler til, at der kunne nedsættes tre sideløbende §17 stk. 4-udvalg. Det har der ikke været endnu, vi har haft to, men det har været en mulighed hele tiden, svarede borgmester Trine Græse (A).

Hun tilføjede, at honorarerne for viceborgmesterposten og opgaveudvalgsformanden tilfældigvis er de samme, som det fremgår af kommunens vederlagsbekendtgørelse.

– Så det er ikke noget der tilfældigvis opstår, det er noget vi selv har besluttet på et tidspunkt … Det her er ikke noget der er opfundet til nogen lejlighed, det her opgaveudvalg stiller vi forslag om, fordi vi synes at det her er en opgave, som er velegnet til sådan et udvalg, sagde Trine Græse.

Lone Yalcinkaya (V) fortalte efterfølgende fra talerstolen, at hun havde kontaktet Ankestyrelsens kommunale tilsyn, for at få dem til at vurdere lovligheden af, at Serdal Benli ikke er viceborgmester længere.
– Det er interessant, at nogen frasiger sig sin viceborgmesterpost, for efterfølgende at blive udpeget som formand for et opgaveudvalg. Og det er også fint, det kan man sagtens gøre, når man regner med at man bliver valgt til Folketinget, og at man kun er der maks to år, sagde hun, inden hun blev afbrudt af borgmesteren, der pointerede, at det omtalte ikke hørte med til dagsordenen.

– Nu er det slut. Det der er ikke på dagsordenen, og det er i øvrigt nogen grove beskyldninger, det er slut, du får ikke lov mere, du bliver nødt til at sætte dig ned, sagde Trine Græse, der også pointerede, at hun ikke havde nogen problemer med at tingene blev undersøgt.

Opgaveudvalget blev efterfølgende vedtaget, med Serdal Benli som formand, med stemmer fra Socialdemokratiet, De Radikale, De Konservative, SF og Enhedslisten. Venstre og Dansk Folkeparti stemte imod, og løsgængerne Lise Tønner og Lene Svendborg undlod at stemme for eller imod. Opgaveudvalgets arbejde skal, efter planen, være afsluttet i slutningen af 2021.

Glad for formandskab
Hovedpersonen i diskussionen, Serdal Benli, var ikke oppe på talerstolen under diskussionen om opgaveudvalget. Han havde dog efterfølgende følgende kommentar til Gladsaxe Bladet:
– Jeg er glad for, at et markant politisk flertal i Gladsaxe nedsætter et opgaveudvalg, der kigger målrettet på udviklingen i Mørkhøj. Udvalget skal blandt andet komme med forslag til initiativer og projekter til byrådet og derved bidrage til at styrke bydelen og sammenhængskraften i området. Jeg er samtidig glad for, at det politiske flertal peger på mig som formand for opgaveudvalget. Det er jeg beæret over og vil gå til opgaven med stor ydmyghed.
– For mig er det ikke titler, men indholdet, der er det vigtige. At insinuere noget andet er forkert. Det der er sket er der ikke noget ulovligt i, tilføjer han.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top