- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

Endnu en omlægning af busnettet

Busnettet skal tilpasses, så det understøtter letbanen, orienterede Gladsaxe Kommunes By- og Miljøforvaltning om ved et møde i Trafik- og Teknikforvaltningen 3. februar.

– Den endelige bestilling af busnettet, der skal køre i 2025, skal besluttes af kommunerne og regionen i oktober 2023, og i 2022 udarbejdes forslag til det samlede busnet, kunne man læse i sagsfremstillingen.
Der var vedlagt et notat, som trafikselskabet Movia – der er ejet af de sjællandske kommuner og regioner – har udarbejdet.

Her kunne man blandt andet læse, at der i 2020 kunne komme ”mulig borgerinvolvering” i forbindelse med den administrative forberedelse, og ”borgerinddragelse” i den administrative udformning i 2022.
pk