Hjælper flygtninge i job
Flygtningekvinde.jpg
Kvinden på billedet bor i en flygtningelejr i Nordafrika. Hvis hun ender i Danmark, kan IGU-uddannelsen hjælpe hende i job. Foto: Peter Kenworthy.
Integrationsgrunduddannelsen kan hjælpe flygtninge i job, også kvinder, mener Udlændinge- og Integrationsministeriet. I Gladsaxe er otte kommet i job og en startet på uddannelse

– Andelen af nyansatte kvinder i Integrationsgrunduddannelsen (IGU) er vokset markant, viser en analyse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det er særligt inden for det offentlige arbejdsmarked, at IGU-forløbene tilrettelægges for kvinder, skriver Udlændinge- og Integrationsministeriet i en pressemeddelelse.

Et skridt på vejen til at få flere indvandrerkvinder i arbejde og i gang med en erhvervsuddannelse, mener udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye.

I 1. kvartal 2017 var der 18 procent kvinder blandt nye IGU-ansatte, mens andelen var 56 procent i 2. kvartal 2019 – mere end en tredobling på godt to år. Tre ud af fire kvinder har oprindelse i Syrien eller Eritrea.

Man kan dog læse i Udlændinge- og Integrationsministeriets analyse, at det samlede antal registrerede nye IGU-forløb overordnet set generelt er faldende – også for kvinderne.

’God effekt’
I Gladsaxe har man, ifølge kommunen selv, bevilget IGU-forløb til 11 flygtninge. Af dem er otte kommet i job og modtager ikke længere nogen forsørgelsesydelse. Derudover er en startet på en uddannelse med SU.
– Grundlæggende er erfaringen med IGU-uddannelsen i Gladsaxe, at den med en udslusning til job på over 70 procent har haft en god effekt for de flygtninge der har deltaget. Iværksættelse, udbredelse og implementering af ordningen har i sin udvikling givet anledning til at få øje på, hvor der har været brug for justeringer for at opnå bedst mulige gevinster, fortæller jobcenterchef i Gladsaxe Kommune, Katrine Birk.

Hun fortæller desuden, at niveauet for antallet af påbegyndte IGU-forløb i Gladsaxe har været relativt stabilt fra år til år i perioden 2017-2019, dog med en lille stigning fra 2017 til 2018. I 2017 og 2019 var der flest mænd, blandt dem der påbegyndte et forløb, mens billedet var modsat i 2018, hvor der var flest kvinder.

IGU-uddannelsen er rettet mod flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, som er mellem 18 og 40 år. Et IGU-forløb varer i alt to år og omfatter en praktikdel og en skoledel. Uddannelsen skal bringe flere flygtninge i arbejde, samt sikre at de kan kategoriseres som jobparate.

Et IGU-forløb kan, ifølge Udlændinge- og Integrationsministeriet, aftales direkte mellem udlændingen og virksomheden og som udgangspunkt uden medvirken fra offentlige myndigheder. En aftale om et IGU-forløb kan indgås med såvel en privat som en offentlig virksomhed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top