Lokalplansforslag skal bekæmpe støj i Mørkhøj
I Byrådet er vi meget optaget af at bekæmpe og forebygge støj. Vi afsætter puljer til støjsikring af boliger og er i dialog med transportministeren om blandt andet at overbygge motorvejene i de tættest beboede områder.

Af borgmester Trine Græse

I Byrådet er vi meget optaget af at bekæmpe og forebygge støj. Vi afsætter puljer til støjsikring af boliger og er i dialog med transportministeren om blandt andet at overbygge motorvejene i de tættest beboede områder. Men i kampen mod støjen er det vigtige at bruge alle de metoder, vi har til rådighed, for at skærme vores boligområder mod støj. En effektiv metode mod støj er at bygge i en vis højde ud mod trafikerede veje for at skærme de bagvedliggende boligområder for støj.

I uge 5 kritiserede Henrik Sørensen (C) sådan et forslag til områdeafgrænsning i form af randbebyggelse til støjbekæmpelse til lokalplan for Mørkhøj Bygade nord. Her har ejendomsudvikleren foreslået et støjafskærmende randbyggeri på op til 6 etager bestående af erhvervsbebyggelse mod erhvervsområdet mod nord og en støjsikret boligbebyggelse mod Gladsaxe Møllevej. Som jeg tydeligt fremhævede i mit svar, er der endnu ikke truffet nogle beslutninger om indholdet i lokalplanen. Men sikkert er det, at vi i Byrådet alene ønsker at bekæmpe trafikstøjen og udnytte områdets potentiale og herlighedsværdi bedst muligt til glæde for både nuværende og kommende beboere. Men hvor høj randbebyggelsen må være, tager vi først endeligt stilling til, når lokalplanen har været i høring blandt beboere og virksomheder i området.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top