Nye rute er en ommer
Bus-250.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Der er ikke, som det er nu, en ”tilfredsstillende betjening” af Høje Gladsaxe, rent trafikalt, mener borgmesteren. Blandt andet fordi 250S er holdt op med at stoppe ved bydelen. Foto: Kaj Bonne
Borgmesteren vil have revurderet linjeføringen af 250S. Movia anerkender behovet for andre løsninger og foreslår en henvendelse til Transportministeren

Lige inden jul skrev borgmester Trine Græse (A) til Movia og Region Hovedstaden, blandt andet med et forslag til ændret linjeføring for bus 250S.

– Det er væsentligt at få belyst, og få undersøgt, om linje 250S med fordel i forhold til køretiden kan køre ad Høje Gladsaxevej og Gladsaxevej. Et yderligere argument for at undersøge konsekvenserne for en omlægning af linje 250S til Høje Gladsaxe, er det manglende stoppested på Hillerødmotorvejen, skrev borgmesteren blandt andet i brevet.

– Stoppestedet på Hillerødmotorvejen var en forudsætning for at opretholde en tilfredsstillende betjening af Høje Gladsaxe. Da denne forudsætning ikke er opfyldt, bør linjeføringen for linje 250S revurderes, tilføjede hun, og pointerede at hun forventer at der igangsættes en proces, hvor konsekvenserne af en omlægning af 250S til Høje Gladsaxe undersøges.

I et svar til borgmesteren, skriver Movia blandt andet:
– I den oprindelige plan var et centralt element for betjeningen af Høje Gladsaxe, at stoppestederne for linje 250S på Motorvejen for betjening af Høje Gladsaxe og Tingbjerg blev genetableret. Som du ved har Vejdirektoratet imidlertid ikke kunnet afse midler hertil. Movias vurdering er, at det vil fordre en fælles henvendelse til Transportministeren, hvis vi skal gøre os håb om statslig finansiering (helt eller delvist). Derfor må andre løsninger overvejes.

Og Movia tilføjer, at man ”forventer, at der kan findes en løsning, som kan bestilles af de involverede parter ved den kommende trafikbestilling”.

Positivt svar
Borgmester Trine Græse (A) fortæller, at hun synes at svaret fra Movia er positivt.
– De anerkender, at der er behov for at drøfte mulige alternative løsninger. Inden denne drøftelse vil de analysere rejsemønstrene i området. Vi forventer at denne analyse vil foreligge i løbet af februar måned. Der har været et møde i Movia den 23. januar, hvor vores medarbejder blev præsenteret for Movias prioritering af opgaver, og her lå spørgsmålet om busbetjening af Høje Gladsaxe højt på listen, og det er jeg meget tilfreds med, fortæller hun til Gladsaxe Bladet.

Med hensyn til Movias forslag om at rette en fælles henvendelse til transportministeren om etablering af stoppesteder til 250S på Hillerødmotorvejen, så vil borgmesteren afvente resultatet af analysen og de efterfølgende drøftelser, tilføjer hun. pk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top