Påbud til Kildegården
Midlertidige pladser – Træningscenter Kildegården har i Januar 2020 fået et påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed, efter et tilsyn i september 2019.

Lene Svendborg – Lise Tønner / Gladsaxe Byråd.Gammelmosevej 297 B

Midlertidige pladser – Træningscenter Kildegården har i Januar 2020 fået et påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed, efter et tilsyn i september 2019.
Et påbud er ikke noget der gives ofte og skal naturligvis tages meget alvorligt. Tilsynet var foranlediget af en konkret klage vedrørende de sundhedsfaglige forhold på Kildegården.
Tilsynet kom til den konklusion, at der samlet set var problemer af større betydning for patientsikkerheden, hvilket udløste et påbud.

Vi deler Ældresagens bekymring over denne sag, da det lader til, at der igennem en længere årrække har været problemer med fagligheden på Kildegården. Dette forklares bl.a. med, at Kildegården har haft svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft.

Sundheds- og Rehabiliteringsudvalget er informeret om, at alle stillinger på Kildegården nu er besat af medarbejdere med de rette kompetencer. Herudover er man i gang med flere andre forbedrende tiltag.
Disse tiltag skal forebygge, at der sker alvorlige og uacceptable plejeforløb, af vores svækkede ældre borgere. Forløb der i meget høj grad også påvirker de pårørende til den syge.

Det er vores håb, at vi kan vende de meget triste historier om plejeforløb på Kildegården, til nogle gode, trygge og positive historier i fremtiden.

Vi vil følge udviklingen på Kildegården tæt i den kommende tid. Vi skal have tilliden til Kildegården tilbage – det skylder vi vores ældre og deres pårørende.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top