Præstationskultur eller ej
Politikere er uenige om hvorvidt der er en usund præstationskultur i folkeskolen

Ensomhed, depression, selvmordtanker og selvskade er stigende blandt de unge, viser en ny undersøgelse fra Center for Rusmiddelforskning.

Samtidig får begrebet præstationskultur for tiden en hel del opmærksomhed. Men der er ikke umiddelbart enighed om, hvorvidt der er en præstationskultur i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne, og om den er sund. Et vidensnotat om præstationskultur fra september, udgivet af Danske Professionshøjskoler, konkluderer at politikerne generelt er enige om, at der er behov for handling i forhold til at vende udviklingen og sikre en øget trivsel blandt eleverne. Til gengæld er de ikke helt enige om problemets rod og potentielle løsning.

Undervisningsministeren Pernille Rosenkrantz-Theil (A) vil se på, om test og præstationskultur kan komme til at fylde mindre i uddannelsessystemet. Undervisningsordfører for de Konservative, og tidligere børne- og socialminister, Mai Mercado, mener derimod ikke at der er påvist nogen sammenhæng mellem præstationsræs og trivsel.

Man skal dog også lige huske, at mange unge sjældent eller aldrig oplever problemer, der gør det svært for dem at klare hverdagen. Og at den del af presset, som de unge lægger på sig selv, skal de i sidste ende selv være med til at gøre op med.

– Det er både samfund, forældre og de unge selv, der skal skrue forventningerne ned, men ikke hermed sagt, at der slet ikke må forventes noget. De unge giver udtryk for, at det er nødvendigt med realistiske forventninger, kan man læse i rapporten Unges bud på bedre trivsel, skrevet af ngo’en Ungdomsbureauet i 2016.
pk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top