Skal gøre Gladsaxe giftfri
Kong-Hans-Park-02-23-18.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I Kong Hans Have er der bynaturhaver, der skal være naturlige tilholdssteder for dyr, insekter og fugle. Foto: Kaj Bonne.
Gladsaxe Kommune har tilmeldt sig kampagnen Giftfri Have

Målet med kampagnen Giftfri Have, som Gladsaxe Kommune har tilmeldt sig, er at inspirere borgere til at droppe sprøjtegiften og på denne måde være med til at beskytte drikkevand, biodiversitet og levesteder for insekter.

– Gladsaxe Kommune har ikke brugt sprøjtegift siden slutningen af 1990’erne på kommunens arealer. Den nye tilmelding til Giftfri Have skal gøre det mere synligt både for omverdenen og borgerne, at kommunens arealer er giftfrie. Samtidig vil vi gerne inspirere borgerne til at undgå sprøjtegift i haven, siger formand for Miljøudvalget, Tom Vang Knudsen.

For Gladsaxe Kommune er hensynet til grundvandet en af hovedårsagerne til, at de kommunale arealer skal holdes giftfrie.

– Vi ønsker at beskytte borgernes drikkevand. Selvom de lerholdige jordlag i Hovedstaden i nogen grad beskytter vores grundvand mod sprøjtegifte, er der stadigvæk risiko for, at sprøjtegiftene kan trænge ned og spores i vores grundvand. Derfor føler vi et stort ansvar for at holde vores områder giftfrie, siger Tom Vang Knudsen.

Ud over at anvendelsen af sprøjtegift kan betyde, at rester af sprøjtegift ender i grundvandet, kan sprøjtegift samtidig være til skade for insekter og biodiversiteten. 40 procent af insektarterne er, ifølge Danmarks Naturfredningsforening, i tilbagegang og en tredjedel er truede.

Drop giften
Danmarks Naturfredningsforening og Landsforeningen Praktisk Økologi står bag initiativet Giftfri Have. Formålet er at motivere haveejerne til at droppe giften i haven og dermed spare grundvand, natur og mennesker for påvirkning fra sprøjtegift.

– Initiativets mål er, at man i 2020 har registreret 100.000 giftfrie haver i Danmark eller 5.700 hektar. Hvis en have i gennemsnit er på 570 m2, så svarer det til, at vi sammen kan sikre et sprøjtefrit areal på 10 m2 for hver dansker. 1. juli 2019 var der tilmeldt næsten 19.000 haver og 10.935 hektar, skriver man på kampagnens hjemmeside.

Ifølge kampagnen bør man droppe ukrudtsmidler, mosmidler, svampemidler, sneglemidler, insektmidler, samt midler, der kun er godkendt til brug i landbrug, gartnerier eller anden professionel brug. Man bør samtidig droppe eddikesyre og udtræk af cigaretskodder mod insekter.

Til gengæld er der bekæmpelsesmidler, som ikke er giftige, og som man ifølge kampagnen godt kan bruge i sin giftfrie have. Myrer kan eksempelvis klares med kogende vand, feromoner kan bruges som lokkemiddel i fælder, kvartssand som afskrækkelsesmiddel og jernfosfat kan bruges mod snegle.

Begrænsninger for lovgivning
Før folketingsvalget sidste år lovede Socialdemokratiet et forbud mod sprøjtning på offentlige arealer. Et borgerforslag om at forbyde Roundup og andre bekæmpelsesmidler, til privat brug i haver og på offentlige fællesarealer, opnåede over 50.000 støtter i november. Forslaget blev i januar diskuteret i Folketinget.

– Vi skal i mine øjne ikke bruge sprøjtemidler, hvor det ikke er nødvendigt, og det offentlige skal gå foran. Vi skal tage medansvar, og vi skal vise, at forbruget kan blive nedbragt. Men det er også klart, at vi må respektere vores forpligtelser i forhold til EU’s regler på området. Det er samtidig Miljø- og Fødevareministeriets vurdering, at det ikke vil være muligt inden for EU-reglerne at lave et forbud mod brug af sprøjtemidler på alle overflader på offentlige og private arealer … Regeringen kan derfor ikke støtte forslaget, sagde Miljøminister Lea Wermelin (A), da borgerforslaget var på dagsordenen i Folketinget.
Hun tilføjede dog, at man fra regeringens side arbejder for at få et forbud på offentlige og private arealer.

– Det er min ambition, at vi skal have det forbud i Danmark i forhold til brugen af sprøjtemidler på private og offentlige arealer. Men det er også bare vigtigt for mig, når vi nu har den debat, også at sige: Jamen de EU-regler, vi har, kommer til at sætte nogle begrænsninger for de arealer, som vi kan lave det forbud for.

Forslaget skal færdigbehandles i Folketinget i slutningen af marts.

Som borger kan man tilmelde sin have som Giftfri Have og læse mere om kampagnen på www.giftfri-have.dk
pk

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top