Trængsel og trafikstøj
Vejstøj-07-06-20.jpg

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Flemming Yssing Hansen fra Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe viser at Gladsaxe er hårdt ramt, når det gælder støjbelastede boliger, under en debat i rådhuskælderen. I støjhandlingsplanen, som grafen på billedet er fra, kan man blandt andet læse, at Gladsaxe Kommune især påvirkes af støj fra Motorring 3, Hillerødmotorvejen og Ring 4. Foto: Kaj Bonne
Gladsaxe er stærkt plaget af støj fra motorveje

Gladsaxe er nok den kommune med det forholdsmæssigt største antal beboere, der er plaget af støj fra motorveje i Hovedstadsområdet, og det er kun blevet værre i de seneste år. Det skal vi have gjort noget ved, var diskussionsoplægget til debat i rådhuskælderen i sidste uge, med politikerne Trine Græse (A), Jeppe Bruus (A) og Serdal Benli (F) samt Flemming Yssing Hansen fra Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Gladsaxe.

Under en høring i Folketingets Transportudvalg i sidste uge, blev der også diskuteret infrastruktur og vejstøj.

Her fortalte Jeppe Bruus (A), nu i rollen som udvalgsformand, at vejstøj og den grønne omstilling hænger sammen, og at problemerne med vejstøj er blevet væsentlig større inden for de senere år.
– Vejstøj er et problem, som fylder noget for rigtig mange danskere … Miljøstyrelsen vurderede i 2003 at op imod 500 mennesker i Danmark årligt dør for tidligt på grund at støjgener, og i 2017 var der til sammenligning 215 trafikdræbte i Danmark, fortalte han.

Over en million danskere er påvirket af trafikstøj, som ligger over Miljøstyrelsens vejledende grænseværdi på 58 dB. I Gladsaxe Kommune er der, ifølge Vejdirektoratet, over 8.000 boliger der er støjbelastede over grænseværdien. De største støjbelastninger kommer fra statsvejene Motorring 3 og Hillerødmotorvejen.

I Gladsaxestrategien skriver Gladsaxe Kommune at man ”arbejder for at mindske trafikstøjen på kommunens veje”, samt at man vil ”nedsætte CO2-udledningen fra transport”, ”skifte til mere klimavenlig transport” og ”har et mål om i 2035 at være uafhængig af fossile brændsler”.
pk

Serdal Benli (tv) Jeppe Bruus (midten) og Trine Græse (th) diskuterede, sammen med Flemming Yssing Hansen, trafikstøj i rådhuskælderen. Foto: Kaj Bonne

Serdal Benli (tv) Jeppe Bruus (midten) og Trine Græse (th) diskuterede, sammen med Flemming Yssing Hansen, trafikstøj i rådhuskælderen.
Foto:
Kaj Bonne

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Top