- Gladsaxebladet - https://www.gladsaxebladet.dk -

’Uacceptabelt’ at nedlægge Skovbrynet Station

Der bør være fokus på at styrke den kollektive trafik og reduktion af CO2. Det er derfor grundlæggende uacceptabelt at nedlægge Skovbrynet Station – ikke mindst når trængsel og trafikstøj belaster rigtig mange borgere. Det er hovedpointerne i et høringssvar som Gladsaxe Kommune sendte til DSB i sidste uge.

Brevet pointerer desuden at Skovbrynet er den eneste mulighed for at benytte kollektiv trafik i de nærliggende boligområder, herunder i Værebroparken, at stationen betjener ro-stadionet, den nærliggende skovbørnehave og ABs idrætsanlæg, samt at passagertallene på stationen ifølge DSBs egne beregninger forventes at stige. Hvis stationen lukkes, vil Gladsaxe Kommune desuden skulle etablere og finansiere nye busruter, for at sikre en rimelig kollektiv trafikbetjening i området, pointeres det i brevet.

Gladsaxe Kommune udførte i 2011, sammen med DSB, en større renovering af forpladsen til Skovbrynet Station. pk